Română English Français

TEMATICĂ INTERVIU: JURISDICŢII SPECIALE

Tematică interviu

1. Participanții în procesul penal. Participanții în procesul civil.

2. Incompatibilități și interdicții privind profesiile juridice.

3. Proceduri și jurisdicții fiscale.

Bibliografie.

Candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează tematica din punct de vedere ştiinţific.

Bibliografie orientativă

Pentru tema nr. 1 candidații pot utiliza orice manual, curs sau tratat de Drept procesual penal (Partea Generală) tratând Noul cod de procedura penală (intrat in vigoare la 01.02.2014), sau de Drept procesual civil.

Pentru tema nr. 2 candidații vor utiliza legile de organizare a profesiilor juridice (cu titlu de exemplu, pentru profesia de avocat se va consulta Legea nr. 51/1995)

Pentru tema nr. 3.  I.M.Costea, Drept financiar. Note de curs, ed. IV, ed. Hamangiu 2018, cap. VI - pp. 339-360; C.F. Costaș, Codul de procedură fiscală comentat, ed. Solomon, 2016, Titlul VIII - pp. 571-618


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.