Română English Français

TEMATICĂ INTERVIU: DREPTUL AFACERILOR

1.Argumentarea rolului programului de master ales în dezvoltarea carierei – max. 10 minute;
2.Prezentarea unui aspect din tematica publicată, la alegerea candidatului – max. 10 minute.

TEMATICA aferenta probei orale – INTERVIU

1.Modurile de dobândire a dreptului de proprietate;
2.Izvoarele obligaţiilor;
3.Mărcile (definiţia şi Semnele care pot constitui mărci; clasificarea mărcilor; funcţiile mărcii; condiţii de validitate la înregistrare; Subiectul dreptului la marcă; Sisteme de protecție juridică; Procedura de înregistrare; Drepturile conferite prin dobândirea protecției juridice asupra unei mărci; Teoria epuizării dreptului la marcă; Transmiterea dreptului la marcă; Cazuri de stingere ale dreptului la marcă; Apărarea dreptului la marcă);
4.Contractele de finanțare în comerțul internațional
- Contractul internațional de leasing (noțiune, avantaje, reglementare, natură juridică, forme de leasing, efectele contractului, răspunderea părților, încetarea contractului)
- Contractul internațional de factoring (noțiune, avantaje, reglementare, natură juridică, forme de factoring, efectele contractului cesiunile exclusive, încetarea contractului);
5.Norma conflictuală cu privire la actul juridic și norma conflictuală cu privire la condițiile de fond și efectele contractelor (Legea aplicabilă condițiilor de fond și legea aplicabilă condițiilor de formă ale actului juridic; Lex voluntatis în sfera contractelor; Determinarea legii contractului în absența voinței părților; Domeniul de aplicare a legii contractului).

Bibliografie:
Candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează tematica din punct de vedere ştiinţific.

Bibliografie orientativă:
1.Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
2.Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001;
3.Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Tratat de Drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.
4.Adina Buciuman, Mihai David, Drept civil. Drepturile Reale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
5.Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil – Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
6.Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013;
7. Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
8.Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, Bucureşti, începând cu anul 1993.
9.Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
10.Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
11.Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
12.Viorel Roş, Octavia Spineanu-Matei, Dragos Bogdan, Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul proprietăţii industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.
13.Nicoleta Rodica Dominte, Dicționar de dreptul proprietății intelectuale, Editura C.H.Beck, București, 2009.
14.Ioan Macovei, Tratat de dreptul proprietății intelectuale, Editura C.H.Beck, București, 2010.
15.Teodor Bodoașcă, Lucian Ioan Tarnu, Dreptul proprietății intelectuale, Editura Universiul Juridic, București, 2015.
16.Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional: Contracte de comerț internațional, Editura Hamangiu, 2014.
17.Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, 2014.
18.Dragoș Alexandru Sitaru, Dreptul comerțului internațional, Editura Universul Juridic, 2008
19.Fl.A.Baias, E.Chelaru, R. Constantinovici, I.Macovei, Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C.H.Beck, București, 2014.
20.Cosmin Dariescu, Fundamentele dreptului internațional privat, Editura Universul Juridic, 2016.
21.Dragoș Alexandru Sitaru, Drept internațional privat, Editura C.H. Beck, 2013.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.