Română English Français

TEMATICĂ INTERVIU: CRIMINALISTICĂ1.Argumentarea rolului programului de master ales în dezvoltarea carierei – max. 10 minute;
2.Prezentarea unui aspect din tematica publicată, la alegerea candidatului – max. 10 minute.

TEMATICA aferenta probei orale – INTERVIU
1.Participanții în procesul penal;
2.Probele în procesul penal;
3.Criminalistica. Definiție. Obiect. Legătura cu alte științe;
4.Traseologia. Clasificarea urmelor;
5.Tactica efectuării cercetării la fața locului.

Bibliografie:
Candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează tematica din punct de vedere ştiinţific.

Notă:
- Pentru temele nr. 1 și 2 candidații pot utiliza orice manual, curs sau tratat de Drept procesual penal (Partea Generală) tratând Noul cod de procedura penală (intrat in vigoare la 01.02.2014);
- Pentru temele nr.3, 4 și 5 candidații pot utiliza orice curs, manual sau tratat de Criminalistica.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.