Română English Français

Admitere studii universitare de masterat

REZULTATE ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2022
Rezultate admitere studii de MASTERAT - RO (liste finale), sesiunea iulie 2022 (afişare 27.07.2022)
Rezultate admitere studii de MASTERAT - RO şi RO PRETUTINDENI (runda 2), sesiunea iulie 2022 (afişare 24.07.2022)
Rezultate admitere studii de MASTERAT - RO şi RO PRETUTINDENI (runda 1), sesiunea iulie 2022 (afişare 20.07.2022)
Rezultate admitere studii de MASTERAT - DREPT ŞI ORDINE PUBLICĂ - FOCȘANI, sesiunea iulie 2022 (afişare 20.07.2022)
ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2022
CONTACT:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înființat un call center pentru a facilita oferirea de informații despre admitere și suport privind procedura de înscriere online pe platforma inscriere.uaic.ro: telefon +40374 346 300

Toți candidații vor participa la concurs prin platforma unică de admitere. Completarea fișei de înscriere se face exclusiv on-line, prin crearea unui cont de concurs. Faza de preînscriere nu este obligatorie.

Completarea fișei de înscriere și a dosarului de concurs este recomandat să se facă integral on-line. Toți candidații vor avea cont de concurs, creat pe platforma http://eadmitere.uaic.ro/.

În perioada 11-16 iulie 2022, conturile de concurs pot fi create la distanță sau la sediul Facultății - Sala Vespasian Pella - S1. În acest ultim caz, documentele vor fi depuse într-un dosar fizic.

Candidații sunt încurajați să completeze fișa de înscriere și dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, inclusiv prin platforma de concurs și email în ceea ce privește afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.

Pentru cadidații la Master - Extensiune Bălți admiterea se va derula la Bălți.

Pentru cadidații la Master - Extensiune Focșani admiterea se va derula la Focșani.

ADMITERE ONLINE
Toți candidații vor avea cont de concurs, creat pe platforma http://eadmitere.uaic.ro/.
Specializări: Învăţământ cu frecvenţă (IF) (1 an sau 2 ani)
Candidaţii absolvenţi ai programelor de licenţă, cu diplomă de licenţă, care doresc să urmeze cursurile unui program de masterat cu durata de 1 an, trebuie să fi dobândit 240 credite (studii de licenţă cu durata de 4 ani) sau 180 credite (studii de licenţă cu durata de 3 ani) + maşter cu 120 credite (studii de 2 ani).


Specializare Durata Locuri Buget Locuri cu taxă Număr credite ECTS
Drept european - conținut program de studiu IF - 2 ani

17

(din care 2 locuri dom. prioritare *)

10 120 se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
Drept european - extensiunea Bălţi(click - pagină dedicată) IF - 2 ani 30 0 120 se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
Dreptul afacerilor - conținut program de studiu IF - 1 an

17

(din care 2 locuri dom. prioritare *)

11 60 se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică
Ştiinţe penale - conținut program de studiu IF - 1 an

16 (din care 1 loc dom. prioritare *)

10 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept
Criminalistică - conținut program de studiu IF - 1 an 16 (din care 1 loc dom. prioritare *) 11 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Mediicină Veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti
Carieră Judiciară - conținut program de studiu IF - 1 an 16 (din care 1 loc dom. prioritare *) 11 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept
Jurisdicţii Speciale - conținut program de studiu IF - 1 an 16 (din care 1 loc dom. prioritare *) 12 60 se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept
Drept şi ordine publică - Focșani - conținut program de studiu IF - 2 ani 20 5 120 se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate
Atenţie: Admiterea pentru BĂLŢI, Republica Moldova, STUDII DE MASTERAT 2022. Specializare: DREPT EUROPEAN, Durata: 2 ani, Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF) are o pagină web dedicată (click)
* Domenii prioritare de dezvoltare ale României
CRITERII DE ADMITERE
- 50% Media examenului de licenţă
- 25% Media anilor de studii
- 25% Nota obţinută din analiza dosarului pe baza scrisorii de intenţie şi CV (română)
Criteriu de departajare pentru medii egale: media anilor de studii; nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă; dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Criterii suplimentare: La programele de master cu 60 ECTS, se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel putin 240 ECTS din programe de studii absolvite.
- Absolvenţii cu studii de licenţă în domeniile care au ciclul I şi II comasate se pot înscrie doar pe locuri cu taxă.
NUMĂR DE LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
Pot candida pe locurile alocate românilor de pretutindeni doar persoanele care nu dețin buletin/carte de identitate emisă de statul român.
- Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget CU BURSĂ: 1 - Carieră Judiciară, 1 - Jurisdicţii Speciale, 1 - Ştiinţe penale
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget FĂRĂ BURSĂ: 1 - Criminalistică, 1 - Drept european, 1 - Dreptul afacerilor, 1 - Ştiinţe penale
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI
CALENDAR
- 4 aprilie 2022 - 10 iulie 2022 - Pre-înscrierea candidaților (on-line) opțional pe platformă
- 11 - 16 iulie 2022 - Înscrierea candidaților pe platformă. Candidații vor transmite spre validare dosarul electronic prin intermediul platformei - depunere dosar. Comisia va verifica dosarul și va confirma conținutul. Comunicarea se face pe email și prin platformă.
- 19 iulie 2022 - Afişarea rezultatelor
- 20 - 25 iulie 2022 - Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi) : Runda 1: 20-23 iulie 2022, Runda 2: 24-25 iulie 2022
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
- 5 - 7 septembrie 2022 - Înscrierea candidaților (în cazul în care rămân locuri libere în sesiunea din iulie 2022)
- 8 - 9 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor

CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
Specializări: Studii Europene (IF și IFR); Dezvoltare Regională (IF); Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(IF) - limba engleză
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului. Admitere Centrul de Studii Europene - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (uaic.ro)


TAXE
Cuantumul taxei de înscriere la concurs este de 200 de lei. Taxa poate fi plătită pe platforma de admitere. Dovada plăţii se anexează dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Înscrierea la Facultatea de Drept este distinctă de orice altă înscriere în cadrul altei Facultăţi, indiferent că aceasta ar fi sau nu integrată în Univ. "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Taxa de admitere este distinctă pentru fiecare Facultate la care candidatul intenţionează să se înscrie. Prin achitarea taxei de înscriere la Facultatea de Drept nu se pot efectua opţiuni pentru alte Facultăţi / specializări, precum nici prin înscriere la alte Facultăţi / specializări nu se poate efectua opţiune pentru Facultatea de Drept.
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Cazuri scutire taxă de înscriere:
În fișa de înscriere online, se completează "0 lei" la suma taxei. Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii (document scanat lizibil pentru depunere online, original dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Taxa de școlarizare: - învăţământ cu frecvenţă (IF) cu taxă: 1400 Lei / semestru Informaţii realizare plăţi
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT - se completează exclusiv online Admitere 2022 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Admitere la Prima Universitate a României (uaic.ro)
Vă rugăm să completați o adresă de email și un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. CURRICULUM VITAE în limba română, format Europass
3. SCRISOARE DE INTENȚIE precizând motivele pentru alegerea unei sau mai multor specializări, a temelor juridice de interes și a viziunea asupra carierei proprii.
4. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) sau DOSAR DE ECHIVALARE (dacă studiile liceale nu au fost făcute în România)
5. DIPLOMA DE LICENȚĂ (document scanat lizibil) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului), doar pentru candidații care au primit diploma de licență.
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D. sau DOSAR DE ECHIVALARE (dacă studiile de licență nu au fost făcute în România)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2022 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
6. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
8. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de mediul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale. (document scanat lizibil)
10. CAZ SPECIAL 10.1. Persoană care a mai urmat studii de master: DIPLOMA DE MASTER pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de masterat absolvite) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de masterat absolvite). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul). (document scanat lizibil). 10.2. Candidați români de pretutindeni - Documente speciale: Precizări Români de pretutindeni; Precizări candidați Ucraina: documente speciale: Declarație pe proprie răspundere (scanată) a candidatului că își asumă identitatea culturală română și că nu a mai beneficiat de studii de master finanțate de la bugetul statului român (formular declarație), copie pașaport, documentele de studii din țara de origine (prin excepție de la punctul 4 și 5) traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională; Candidații RPT care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte împreună cu diplomele de studii adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.
11. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată ONLINE.
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). (document scanat lizibil pentru depunere online, original dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei. Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
12. DOSAR PLIC (nu cu șină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului.
Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanță în perioada anunţată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
ALTE INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune(la înmatriculare). Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (sau documente scanat lizibil), la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere (documente scanat lizibil) diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
CADRU NORMATIV
Metodologie admitere studii de masterat
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România
Recunoaşterea studiilor din străinătate
Anexa 1_continut dosar echivalare bacalaureat
Anexa 3_cerere echivalare diploma bacalaureat
Anexa 2_continut dosar echivalare studii licenta
Anexa 4_cerere echivalare studii licenta
Anexa 5_lista_statelor_pentru_care_se_solicita_apostilarea_sau_supralegalizarea
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.