Română English Français

Rezultate admitere studii de MASTERAT - RO şi RO PRETUTINDENI (runda 1), sesiunea iulie 2022 (afişare 20.07.2022)

Rezultate admitere studii de MASTERAT(runda 1), sesiunea iulie 2022 (afişare 20.07.2022)

Prezentele rezultate au fost afişate la data de 20.07.2022, ora 13.00. Eventualele contestaţii se vor formula în scris, pe email, la adresa , în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidații declarați ADMIS la toate specializările au următoarele obligații:

1. Dacă sunt declarați ADMIS la buget, atunci trebuie să confirme locul prin achitarea taxei de înmatriculare, după care se prezintă la comisia de admitere (sala Vespasian PELLA) și încheie contractul de studii.

2. Dacă sunt declarați ADMIS la taxă, atunci trebuie să confirme locul prin achitarea taxei de şcolarizare (avans taxă semestrul I), după care se prezintă la comisia de admitere (sala Vespasian PELLA) și încheie contractul de studii.

BANCA

BRD

COD IBAN

RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00

 

TIP TAXĂ

COD

SUMA

Taxă înmatriculare

38

MASTER - buget

COD ZONĂ

2403

SUMA

50 lei

 

Taxă de şcolarizare

31

MASTER - taxă

COD ZONĂ

2403

SUMA

700 lei

 

3. Taxele se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară sau pot fi platite şi on-line accesând pagina https://plati-taxe.uaic.ro/ , selectând secţiunea Taxe de şcolaritate.

4. Dacă înscrierea s-a realizat online, candidaţii admişi trebuie să depună dosarul complet (conform art.25 din Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master - http://laws.uaic.ro/files/docs/norme/metod_adm_master.pdf ).

PROGRAM CONFIRMARE LOCURI:

Pentru candidaţii care au fost declaraţi ADMIS în Runda 1 perioada de confirmări este:

20-23 iulie 2022 în intervalul orar 9:00 – 15:00

*Candidaţii care au fost declaraţi ADMIS în Runda 1, dar care nu au îndeplinit formalităţile de înmatriculare în perioada menţionată mai sus, vor fi consideraţi respinşi şi nu vor mai participa la celelalte runde.

În atenţia candidaţilor admişi (anul I de studiu, licenţă şi master) care şi-au confirmat locul prin înmatriculare şi care doresc CAZARE în căminele UAIC


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.