Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 2, Iulie 2018 (afişare 29.07.2018)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (29 IULIE 2018 ora 17.30)

Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro.

În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019

INMATRICULĂRI: 30 iulie – 1 august 2018

În atenția candidaților declarați „ADMIS” în Runda a II-a, Masterat,

Completarea contractelor de studii și confirmarea locului vor avea loc la Secretariatul Facultății de Drept, Zi, în perioada 30 iulie -1 august, program 9-16.

După afişarea rezultatelor rundei I pe data de 29 iulie 2018, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii care, în urma rundei I de redistribuire, trec de la statutul de RESPINS la ADMIS si candidații admişi într-o alta categorie decât cea inițiala (zi buget, zi taxa) trebuie să se înmatriculeze. În perioada 30 iulie – 1 august 2018, candidaţii din categoriile menționate mai sus au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar actele de studiu în original, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate ( caz în care vor depune la dosar o adeverință eliberată de instituția de învățământ unde se află actele de studiu în original).
2. Să încheie Contractul de STUDII corespunzător categoriei în care au fost admiși.
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget, vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă, vor achita 700 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare.

După expirarea termenului de 3 zile (pe data de 1 august 2018), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi după ultima rundă de înmatriculări au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2018.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.