Română English Français

Admitere români: rezultate admitere studii de LICENŢĂ (runda 1), sesiunea iulie 2022 (afişare 18.07.2022)

Rezultate admitere studii de LICENŢĂ (runda 1), sesiunea iulie 2022 (afişare 18.07.2022)

Admitere ROMÂNI DE PRETUTINDENI: rezultate admitere studii de LICENŢĂ (runda 1), sesiunea iulie 2022 (afişare 18.07.2022) - click

Admitere ROMÂNI DE PRETUTINDENI: rezultate admitere studii de LICENŢĂ (runda 2) , sesiunea iulie 2022 (afişare 21.07.2022) - click

Condiţii de înmatriculare (confirmare a locului pentru candidaţii admişi)

Prezentele rezultate au fost afişate la data de 18.07.2022, ora 15.15. Eventualele contestaţii se vor formula în scris, pe email, la adresa , în termen de 24 de ore de la afişare.

După afişarea/comunicarea rezultatelor la concursul de admitere (18 iulie 2022 pentru Runda 1), pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 19 iulie – 22 iulie 2022, pe data și la ora la care au fost programați (pentru programare, click aici), sens în care au următoarele OBLIGAŢII, cu prezentarea fizică la sediul Facultății, în sălile S5/S6:

1. Dacă înscrierea s-a realizat online, să depună dosarul complet (pentru lista actelor necesare, click aici). Dacă înscrierea s-a realizat fizic, să depună la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, dacă nu au fost depuse deja, indiferent de forma de învăţământ (IF sau IFR) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate. Aceștia din urmă vor depune la dosarul de la Facultatea de Drept documentele de studiu în copie legalizată şi adeverinţa emisă de facultatea la care s-a înmatriculat la buget.

2. Să încheie contractul de studii, al cărui conținut poate fi consultat la următoarele link-uri: contract IF/contract IFR (contractele se pun la dispoziție imprimate la sediul Facultății, nefiind necesară imprimarea anterioară de către candidat).

. Să achite taxa de înmatriculare, după cum urmează:

  • Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita (anterior confirmării) taxa de înmatriculare de 50 lei (cod taxă 38). În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
  • Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (IF sau IFR) vor achita (anterior confirmării) suma de 700 lei (50% din taxa de școlarizare pentru primul semestru – cod taxă 31). O copie după dovada plății se va depune la dosar (originalul rămâne la student).

 

BANCA

BRD

COD IBAN

RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00

 

TIP TAXĂ

COD

SUMA

Taxă înmatriculare

38

50 lei

 

Taxă de şcolarizare

31

LICENŢĂ IF

COD ZONĂ

1221

SUMA

700 lei

LICENŢĂ IFR

COD ZONĂ

2215

SUMA

700 lei

Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară. Taxele de şcolarizare pot fi platite si on-line accesând pagina https://plati-taxe.uaic.ro/.

4. Candidaţii admişi au obligaţia de a depune la dosar şi un document conținând un cont IBAN (cont bancar deschis în nume propriu, nu cont deschis pe alt nume: părinţi, fraţi etc.). În cazuri excepţionale, contul IBAN poate fi adus până la începerea anului academic (26.09.2022).

La închiderea Rundei 1 de înmatriculări (22 iulie 2022, ora 15:00), candidaţii admişi care nu au îndeplinit aceste obligaţii (nu au încheiat contractul de studii, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI.

Candidaţii înmatriculaţi în Runda 1 şi cei admişi în Runda a 2-a vor fi distribuiţi pe locurile din concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere.

Este important pentru candidaţii admişi care au confirmat locul să continue să urmărească reafişările listelor de rezultate pe parcursul rundelor consecutive. Ca urmare a eventualei scăderi a notei de admitere, este posibilă ocuparea ulterioară de către aceşti candidaţi a unui loc dintr-o categorie superioară (spre exemplu, trecere de la IFR la IF taxă sau de la IF taxă la IF buget).

Informaţiile privind numărul acestor runde şi datele la care vor avea loc reafişările vor fi postate pe site-ul Facultăţii de Drept, în pagina dedicată admiterii la licenţă (https://laws.uaic.ro/ro/admitere/admitere-licenta).

Candidaţii care nu au fost iniţial admişi pot menţine dosarul în concurs, având obligaţia de a urmări platforma de admitere/pagina web a facultăţii şi programul rundelor subsecvente de afişare a rezultatelor. Dacă la una dintre rundele subsecvente sunt declaraţi admişi, în termenul ce va fi comunicat au obligaţia de a desfăşura procedurile de confirmare a locului, în caz contrar urmând a fi declaraţi respinşi.

Informaţiile privind Runda a 3-a de înmatriculări şi eventuale runde subsecvente vor fi publicate ulterior.

Felicitări tuturor!

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2022 (dacă s-au înscris prin depunerea fizică a dosarului).

În atenţia candidaţilor admişi (anul I de studiu, licenţă şi master) care şi-au confirmat locul prin înmatriculare şi care doresc CAZARE în căminele UAIC


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.