Română English Français

În atenția candidaților care au achitat pentru înscriere la studii de Licență o taxă mai mare decât cea necesară (peste 250 lei)

   În atenția candidaților care au achitat pentru înscriere la studii de Licență o taxă mai mare decât cea necesară (peste 250 lei). 

   Pentru returnarea diferenței dintre taxa de înscriere și suma efectiv achitată, sunt necesare următoarele documente:

-  O cerere adresata domnului Decan, semnată olograf, in care se solicită aprobarea restituirii sumei plătite în plus si motivaţia (plată in plus din eroare etc), 

-  Copie după dovada plăţii (chitanţa, extras etc) pe care scrieţi că nu aţi mai solicitat suma şi semnaţi, 

-  Un document oficial al bancii din care sa reiasa codul IBAN (de la Banca emitentă) pe numele pe care s-a efectuat plata. Nu se fac restituiri decât în baza documentelor oficiale de la bancă (nu scrieţi dvs codul – recomandam trimiterea unui extras de cont in care sa se anonimizeze alte date cu exceptia codului IBAN, numelui – date de identificare) 

-  Copie după Cartea de Identitate (este necesar CNP pentru returnarea sumei)

Vă rugăm să scanaţi aceste documente şi să le trimiteţi la adresa taxe.drept@uaic.ro


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.