IF: Orar semestrul II, an universitar 2022-2023, studii de licenţă şi studii de masterat cu frecvenţă (inclusiv Master drept european anul I si II, extensiunea BĂLŢI şi Master Drept şi ordine publică – FILIALA FOCȘANI anii I şi II)(actualizat 22.03.2023)

Orarul afișat este în lucru. Se vor face actualizări constant pe parcursul zilelor urmatoare.

Legendă:

Săptămână impară = prima săptămână (pară = a doua săptămână)

 

Legendă – localizarea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice:

 

- Amfiteatrul I.1 („Paul Demetrescu”) – Corpul de clădire A, parter: în holul de la intrarea principală, se merge înaintese trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face stânga şi se urmează coridorul până la capăt; la capătul coridorului, se urmează singura opţiune, la dreapta, până la avizierul Facultăţii de Drept  /// traseu alternativ: de la intrarea din dreptul fântânii arteziene, se urcă la primul etaj.

Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) – Corpul de clădire A, etaj II : - din dreptul amf. I.1. se urcă două etaje (amf. III.9 este situat la etajul dintre intrarea în balconul amf. I.1 şi Biblioteca Facultăţii de Drept).

Amfiteatrul P10 („Dimitrie Alexandrescu”) şi Sala de seminar S2 (Traian Ionaşcu) – Corpul de clădire A: din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se urcă la primul etaj; din holul în care dau scările se face dreapta (prin faţa aulei „Mihai Eminescu”) până se intră în Sala Paşilor Pierduţi, apoi se merge tot înainte pe coridor şi se urcă pe primul rând de trepte de după scările care merg spre Rectorat; în primul hol pe partea stângă (la jumătatea coridorului) este amf. P.10, iar prima uşă pe stânga, după acesta, este sala T.I. /// traseu alternativ: se intră direct în Sala Paşilor Pierduţi (intrarea din staţia unde opresc mijloacele de transport în comun), se face la stânga, pe coridor, se trece de primele trepte de pe dreapta şi se urcă pe al doilea rând de trepte aflate pe dreapta, apoi tot înainte până la jumătatea coridorului /// traseu alternativ: de la ieşirea din amf. II.6, se merge pe coridor la stângatot înainte până la prima intersecţie cu un alt coridor, loc în care se face dreapta; a doua uşă pe dreapta este sala T.I., următoarea este amf. P.10.

 - Amfiteatrul M.E. („Mihail Eliescu”) şi Laboratorul de Criminalistică – Corpul de clădire A:  din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se coboară un etaj, se face stânga pe coridor (după uşile termopan); prima sala pe stânga este amf. M.E., pentru Laboratorul de Criminalistică se merge tot înainte, spre capătul holului (spre Secretariatul Facultăţii de Filosofie) /// traseu alternativ: din faţa amf. I.1. se coboară un etaj, se urmează coridorul la stânga, prin faţa Secretariatului Facultăţii de Filosofie, apoi se urmează coridorul la stânga (singura opţiune); Laboratorul de Criminalistică este a treia uşă pe dreapta, amf. M.E. este ultima uşă de pe coridor, pe dreapta.

Amfiteatrul II.6  Corpul de clădire A: din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se urcă la primul etaj; din holul în care dau scările, se merge la stânga (direcţia opusă aulei „Mihai Eminescu”), iar pe coridorul de după uşă se face dreapta; la prima intersecţia cu următorul coridor, se face din nou dreapta, apoi se merge tot înainte; amf. II.6 are intrarea pe partea stângă a coridorului, pe la jumătatea acestuia  /// traseu alternativ: din faţa amf. I.1. se urcă până la intrarea în balcon în amf. I.1 (jumătatea distanţei dintre amf. I.1 parter şi amf. III.9), apoi se merge pe coridor la dreapta, se urmează coridorul la dreapta(singura opţiune) şi se merge tot înainte, se trece de prima intersecţie cu un alt coridor (mergând tot înainte) şi pe partea stângă, spre jumătatea coridorului, este situat amf. II.6. /// traseu alternativ: la ieşirea din amf. P.10 / sala T.I., se urmează coridorul la stânga, până la prima intersecţie cu un alt coridor, apoi se merge la stângatot înainte; spre jumătatea coridorului, pe partea dreaptă, este amf. II.6.

- Sala de seminar S1 (Vespasian Pella)  – Corpul de clădire A: de la amf. III.9 se urcă un etaj şi se merge în stânga (direcţia opusă intrării în Biblioteca Facultăţii de Drept); prima uşă de pe coridor (partea dreaptă).

Sala de seminar S2 (Traian Ionaşcu) - vezi Amfiteatrul P10.

Sala de seminar S3 - Corpul de clădire A:  din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se coboară un etaj, se face stânga pe coridor (după uşile termopan); prima sala pe stânga după amf. M. Eliescu. 

Sala de seminar S4 - Corpul de clădire B (FEEA, Facultatea de Biologie), situat peste drum de Corpul de clădire A: din holul de la intrarea principală se face prima la dreapta şi se urmează coridorul tot înainte (după uşile termopan); când se ajunge pe coridor la primul rând de uşi termopan de pe stânga, se coboară două etaje; în holul în care se intră se face stânga (singura opţiune); sala S.4 este situată aproape de intrarea pe holpe partea dreaptă (uşă albă, termopan).

- Sala de seminar S5 Corpul de clădire A: în holul de la intrarea principală, se merge înaintese trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face dreapta şi se urmează coridorul; sala este la a patra uşă de pe partea dreapta (înainte de intrarea la Librăria Tafrali).

Sala de seminar S6 – Corpul de clădire A: în holul de la intrarea principală, se merge înaintese trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face dreapta şi se urmează coridorul; sala este la a doua uşă de pe partea dreaptă.

- Sala de seminar S7, Sala E.L.S.A., Laboratorul de  Informatică şi Biroul de relaţii  internaţionale – Corpul de clădire A: din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se coboară un etaj, se intră pe uşa albă din faţa scărilor /// traseu alternativ: din faţa amf. M.E. se iese pe uşa albă, se face stânga, se intră pe uşa albă.
- Sala de seminar S8, Sala E.L.S.A., Laboratorul de  Informatică şi Biroul de relaţii  internaţionale – Corpul de clădire A: din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se coboară un etaj, se intră pe uşa albă din faţa scărilor /// traseu alternativ: din faţa amf. M.E. se iese pe uşa albă, se face stânga, se intră pe uşa albă.

Sala de seminar 317 (Corp R – Romtelecom) – din faţa corpului de clădire A se coboară dealul Copoului până în intersecţia (sensul girator) din „Fundaţie” (unde sunt situate Biblioteca Centrală Universitară şi Casa de Cultură a Studenţilor); se trece strada spre clădirea modernă situată în faţă, la intersecţia dintre bulevardul „Independenţii” şi strada „Alexandru Lăpuşneanu”; sala este situată la ultimul etaj al respectivei clădiri.

Sala I.M.L. (Institutul de Medicină Legală): din faţa corpului de clădire A se coboară până în intersecţia de la Academie / Casa Universitarilor, se merge la stânga, pe lângă corpul de clădire C (Facultatea de Informatică), Spitalul Militar, Spitalul de Urgenţe (str. general Berthelot); în capătul străzii se merge la dreaptacoborând pe strada Lascăr Catargi (pe lângă sediul TVR Iaşi); se face stânga, pe ultima stradă (str. Buna Vestire) la stânga (cum se coboară) înainte de ieşirea în intersecţia care dă spre spitalul Sf. Spiridon; sediul I.M.L. este situat imediat, pe partea dreaptă (str. Buna Vestire, nr. 4).

Sala I3 (CSE)- Centrul de studii europene, corp I (Bd. Carol I nr. 19).