Română english français

PROGRAME analitice studii LICENTA I.F.R. ANUL IV

28C5

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 7 Semestrul 8
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Drept comercial 28 E 5
2. Drept internaţional privat 14 E 5
3. Drept procesual civil I 28 E 5
Practica de specialitate 56 C 5
5. Dreptul comerţului internaţional 14 E 5
6. Drept procesual civil II 28 E 5
7. Dreptul muncii 28 E 5
8. Criminalistică 14 E 5
DISCIPLINE OPTIONALE (la alegere 2 discipline pe fiecare semestru)
1 Psihologie judiciară 14 C 5
2. Medicină legală 14 C 5
3. Organizarea sistemului judiciar (organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public şi activităţii executorilor) 14 C 5
4. Convenţia europeană a drepturilor omului. 28 C 5
5. Protecţia juridică a drepturilor omului 28 C 5
6. Medierea 28 C 5
7. Drept funciar şi publicitate imobiliară
14 C 5
8. Informatică juridică 28 C 5
9. Dreptul concurenţei 28 C 5
10. Jurisprudenţa CEDO 28 C 5
11 Executarea silită 30 C 5
12. Procedura insolvenţei 28 C 5
EXAMENUL DE LICENTA

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.5085 sec.