Română english français

PROGRAME analitice studii LICENTA I.F.R. ANUL III

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 5 Semestrul 6
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Drept penal – partea specială I 28 E 5
2. Drept civil. Contracte 28 E 5
3. Drept procesual penal-partea generală 28 E 5
4. Dreptul familiei
14
E
5
5. Drept penal – partea specială II 28 E 5
6. Drept civil. Succesiuni 28 E 5
7. Drept procesual penal-partea specială 28 E 5
8. Dreptul proprietăţii intelectuale
14
E
5
9. Practica de specialitate 56 C 5
DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 2 discipline pe semestrul I şi 1 la alegere pentru semestrul al II-lea)
1. Dreptul securităţii sociale 14 C 5
2. Managementul sistemului judiciar 14 C 5
3. Tehnologie Web pentru jurişti 14 C 5
4. Comunicare şi relaţii publice
14
C
5
5. Dreptul material al Uniunii Europene
14
C
5
6. Dreptul mediului 14 C 5
7. Teoria relaţiilor internaţionale 14 C 5

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4745 sec.