Română english français

PROGRAME analitice studii LICENTA I.F.R. ANUL I

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 1 Semestrul 2
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Teoria generală a dreptului 28 E 5
2. Drept european general 28 E 5
3. Drept civil. Partea generală 28 E 5
4. Competenţe T.I.C. 14 C 5
5. Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) 14 C 5
6. Drept civil. Persoanele 28 E 5
7. Drept roman 28 E 5
8. Drept constituţional şi instituţii politice 28 E 5
9. Dreptul instituţional al Uniunii Europene 14 E 5
10. Limba straină II (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică) 14 C 5
DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)
1. Instituţii jurisdicţionale 28 C 5
2. Sociologie juridică 14 C 5
3. Economie 14 C 5
4. Retorică 14 C 5
5. Istoria dreptului românesc 14 C 5
6. Logică juridică 14 C 5

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4737 sec.