Română English Français

Departamentul Drept Învățământ Frecvență Redusă

La nivelul UAIC, funcționează Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învățământ cu Frecvență Redusă - http://www.uaic.ro/studii/învățământ-la-distanta-si-frecventa-redusa/, în subordinea Prorectorului pentru studii de licență și Prorector pentru studii de master, care asigură formularea, dezvoltarea și evaluarea politicilor și planurilor instituționale specifice formelor ID și/sau IFR.

La nivelul Facultății de Drept, funcționează Departamentul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă, coordonat de Prodecanul pentru activitate didactică și relația cu studenții.

Pentru a asigura echivalența formelor de învățământ, în cadrul fiecărei discipline se vor cuantifica următoarele tipuri de activități:

- activitățile de seminar (SF) și de evaluare pe parcurs, cu același număr de ore de seminar de la forma de învățământ cu frecvență; - 28 ori 14 după caz.

- activitățile aplicative (L, P) – laborator, proiect, practică și alte activități față în față, cu același număr de ore ca la forma de învățământ cu frecvență;

- orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență sunt compensate prin studiu individual (SI) facilitat de resursele de învățământ (suporturi de curs - e-learning) specifice învățământului la distanță.

Facultatea de Drept a UAIC organizează activitățile didactice raportat la performanțele specifice profesiilor juridice.

INDICATOR

Nivel

1. Durata studiilor la forma de învățământ IF, IFR sau ID

4 ani = 8 sem.

2. Numărul total de credite minime obligatorii

240 ECTS

3. Durata unui semestru privind activitatea didactică

14 săptămâni

4. Numărul de credite obligatorii pe semestru

30 ECTS

5. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de licență

(în afara creditelor obligatorii)

10 ECTS

6. Numărul de ore alocate unui credit ECTS

25 ore

7. Numărul de săptămâni pentru sesiunile de examene pe semestru

2 săpt.

8. Numărul minim de săptămâni pentru sesiunile de restanță

1 săptămână


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.