Română english français

Noutăţi şi comunicate

În atenţia celor care doresc dobândirea calităţii de TUTORE DE PRACTICĂ – CADRU DIDACTIC ASOCIAT pentru anul universitar 2017/2018

luni , 04 septembrie 2017
luni , 04 septembrie 2017 (actualizat)

În planul de învăţământ al studenţilor din anul III, nivel Licență de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică la unităţile  Ministerului Public, stagiu care se va desfăşura pe parcursul semestrului al II-lea, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va fi 19 februarie 2018 – 25 mai 2018. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul al II-lea, an universitar 2017/2018.           

În planul de învăţământ al studenţilor din anul IV, nivel Licență de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică care se va desfăşura pe parcursul semestrului I, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va fi 2 octombrie 2017 – 12 ianuarie 2018. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul I, an universitar 2017/2018.                     

În planul de învăţământ al studenţilor de la nivel Master de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică, în funcție de specializare

- Master Științe penale - semestrul I – 2.10.2017-21.01.2018 și semestrul al II-lea – 19.02.2018 – 25.05.2018, cu un program de 2 ore pe săptâmână;

- Master Criminalistică - semestrul I – 2.10.2017-21.01.2018 și semestrul al II-lea – 19.02.2018 – 25.05.2018, cu un program de 2 ore pe săptâmână;

- Master Drept European - semestrul I – 2.10.2017-21.01.2018 și semestrul al II-lea – 19.02.2018 – 25.05.2018, cu un program de 3 ore pe săptâmână;

- Master Dreptul Afacerilor - semestrul I – 2.10.2017-21.01.2018, cu un program de 3 ore pe săptâmână;

La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul I ori semestrul al II-lea, după caz, an universitar 2017/2018.                 

În măsura în care există disponibilitatea pentru dobândirea calității de tutore de practică - cadru didactic asociat și susţinerea acestei activităţi didactice, vă rugăm să aveţi în vedere că depunerea dosarului (care va cuprinde cv-ul, actele de studii, lista de lucrări ştiinţifice) se va face personal la secretariatul Facultăţii de Drept în zilele de 13 şi 14 septembrie 2017, în intervalul orar 11.00 – 13.00.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.