Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Tabere studențești (+ Lista locurilor repartizate și intalnirea cu studentii beneficiari)

miercuri , 06 iulie 2022
miercuri , 27 iulie 2022 (actualizat)

În data de 28 iulie 2022, ora 10.30, în Amfiteatrul Mihail Eliescu (corp A, demisol II) va avea loc întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile, La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Anunţuri anterioare:

 1. Lista finala afisata cuprinde o singura modificare fata de cea initiala, modificare generate de retragerea unui student de pe lista beneficiarilor si inlocuirea acestuia cu primul student din lista de rezerva.
 2. Rugam pe toti participanţii la selecţie (inclusiv studenţii din categoria “rezerve”) să urmărească informaţiile care vor fi afişate în zilele următoare, când vom primi repartizarea locurilor pe serii şi locaţii şi cand vom aduce la cunoştinţă şi data la care va avea loc întâlnirea pentru alegerea locaţiilor disponibile.

1. Rugam pe toti participanţii la selecţie (inclusiv studenţii din categoria “rezerve”) să urmărească informaţiile care vor fi afişate în zilele următoare, când vom primi repartizarea locurilor pe serii şi locaţii şi cand vom aduce la cunoştinţă şi data la care va avea loc întâlnirea pentru alegerea locaţiilor disponibile.
Eventualele contestatii pot fi depuse exclusiv in perioada 14 – 15 iulie 2022 – ora 16.00 ), la adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro

2. Studentii care se afla pe lista de rezerve, vor rămâne în atenţia comisiei pentru situaţiile în care există retrageri dintre ocupanţii celor 10 locuri şi/sau redistribuiri de locuri de la Facultăţile din UAIC la care nu se ocupă locurile.

Anul universitar 2021 - 2022

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2020-2021; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2021-2022);
 4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se trimit (mail ), în perioada 06 – 10 iulie 2022. Cererile vor fi însoţite de: (1) scan CI + (2) scan carnet de student vizat la zi + (eventual) (3) documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a).
 • 12 iulie 2022 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 13-14 iulie 2022 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 14 iulie 2022 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri, inclusiv cei care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.
 • 15 iulie 2022 – depunere de contestaţii (mail până la ora 16.00)
 • 19 iulie 2022, ora 16.00 – afişarea listei finale
 • 25 iulie 2022 – primirea de către UAIC a informațiilor cu privire la locurile de tabără
 • 28 iulie 2022, ora 10.00, {sala va fi afișată ulterior} – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile, care va avea loc doar în format fizic. La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2020-2021
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2021-2022 (pentru anul II, III şi II master)

Serii de cazare:

 • Seria I – 09.08 – 14.08.2022
 • Seria II – 14.08 – 19.08.2022
 • Seria III – 19.08 – 24.08.2022
 • Seria IV – 24.08 – 29.08.2022
 • Seria V – 29.08 – 03.09.2022
 • Seria VI – 03.09 – 08.09.2022

LISTE:

Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii: 10 locuri

Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără: [afişat pe data de 12.07.2022, ora 15.45 ]

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: Prodecan: Lect. univ. dr. Mihai DUNEA / administrator șef facultate: dr. Constantin-Ciprian HĂLĂNGESCU / representant studenți: Bianca-Elena ISTICIOAIA (an II licență, membru ASD).

Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără: [14.07.2022 ora 16.00 ]

Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără: [afişat pe data de ]

Lista destinațiilor de tabără, pe serii şi localităţi: [afişat pe data de ]

Centralizatorul borderourilor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără: [afişat pe data de ]

Persoanele de legătură din cadrul Casei de Cultură a Studenților Iași, care pot oferi informații suplimentare privind serviciile de cazare și masă, organizarea activității în taberele studențești sunt: Ciomaga Roxana – 0742 202 974 și Lemnaru Gabriela – 0752 076 503

{ Pentru modificări privind schimbul de locuri de tabără între studenți beneficiari, înlocuirea studentului beneficiar cu un student aflat pe lista de rezervă, apărute după transmiterea listelor finale către C.C.S. Iași (06.08.2021), studenții se vor prezenta la D.C.C. – Biroul Probleme Sociale. (cămin C5 cam. 20) la dna Liliana Marciuc, liliana.marciuc@uaic.ro.} (de actualizat)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.