Română english français

Noutăţi şi comunicate

Selecţie studenţi în vederea efectuării unui stagiu de practică de specialitate în cadrul Ministerului Justiţiei (+ REZULTATE SELECŢIE)

miercuri , 11 octombrie 2017
joi , 19 octombrie 2017 (actualizat)

Studenţii selectaţi trebuie să se prezinte de urgenţă la administraţia facultăţii, cabinetul 115a, lângă secretariat IFR, Constantin Hălăngescu, tel: 0232 2012118.

Ca urmare a încheierii unui protocol de colaborare între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi - Facultatea de Drept şi Ministerul Justiţiei privind practica studenţilor, în data de 18.10.2017 ora 16.00 în Amfiteatrul II.6 va avea loc selecţia unui număr de 15 studenţi. Sunt eligibili studenţi din toţi anii (I - IV) şi masteranzi.

Practica va avea o durată de 2 săptămâni (56 ore) în perioada 23 octombrie - 3 noiembrie 2017.

Tematica examenului / interviului este următoarea:

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare.

Studenţii care vor efectua acest stagiu de practică au posibilitatea echivalării cu practica de specialitate (1 semestru) în anul aferent (III sau IV / master anul II ).

Costurile sunt asigurate de către organizatorii stagiului de practică.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.