Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Selectie consultanti individuali (studenti, masteranzi, doctoranzi) - PerformJust! - (PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE)

joi , 12 noiembrie 2020
vineri , 27 noiembrie 2020 (actualizat)

Consultanții interesați sunt invitați să depună scrisorile de interes, CV-urile și documentele justificative în cadrul procedurii de atribuire a serviciilor de consultanță pentru contractarea a a 8 consultanți individuali tutori - studenți studii licență (anii II, III, IV), masteranzi, doctoranzi, în anul I de proiect, pentru activitatea de tutorat a 75 de studenți beneficiari din anul I studii de licență, până la 4
decembrie 2020 ora 16:00.
Motivul prelungirii termenului de depunere a dosarelor de candidatură este depunerea unui număr insuficient de dosare de candidatură..
Toate documentele menționate în invitația de participare se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos sau prin e-mail, până la data de 
4 decembrie 2020 ora 16:00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, interval orar 8:00 – 16:00.

Andra IFTIMIEI
Tel/Fax: 0232 201379
E-mail:
 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.