Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Selecția studenților consultanți pentru Școala de Vară „Vacanță juridică DREPT în Iași (Drept în Iași!)” din proiectul ROSE (prelungire termen 7 iunie 2021)

vineri , 21 mai 2021
vineri , 04 iunie 2021 (actualizat)

Se prelungește termenul de depunere a candidaturilor pentru Consultanți individuali - Reprezentanți ai asociațiilor studențești până la data de 7 iunie 2021, conform Notei atașate.” 

„În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Școlii de vară „Vacanță juridică DREPT în Iași (Drept în Iași!)”, organizată în cadrul proiectului ROSE în anul 2021, Facultatea de Drept anunță selecția a 6 consultanți individuali, astfel: 

- 3 Consultanți individuali - Supraveghetori,  care se vor ocupa de supravegherea elevilor, precum și de realizarea activităților recreative, competițiilor sportive, vizitelor de studii şi de participarea la evenimente culturale a grupului țintă format din 25 elevi; 

 - 3 Consultanți individuali - Reprezentanți ai asociațiilor studențești, care se vor ocupa de  realizarea activităților recreative, competițiilor sportive, vizitelor de studii şi de participarea la evenimente culturale a grupului țintă format din 25 elevi.

 Toate detaliile procesului de selecție pot fi consultate în documentele specifice atașate: 

- pentru Selecția Consultanților Individuali – SupraveghetoriSupraveghetori - Invitație de participare și Supraveghetori - Termeni de referință; 

- pentru Selecția Consultanților Individuali – Reprezentanți ai asociațiilor studențești: Reprezentanți asociații studențești - Invitație de participare și Reprezentanți asociații studențești - Termeni de referință.

Precizare: În vederea selecției, se vor putea înscrie studenții și masteranzii care au premisele de a fi înmatriculați ca studenți și masteranzi în perioada desfășurării Școlii de vară (11-24 iulie). Prin urmare, nu se pot înscrie studenții care sunt în anul IV și nici masteranzii care sunt în ultimul an de  master.”

Important: Membrii asociațiilor studențești se pot înscrie atât pentru locurile de Consultanți Individuali - Supraveghetori, cât și pentru locurile de Consultanți Individuali - Reprezentanți ai asociațiilor studențești. Persoanele care doresc înscrierea pentru ambele activități trebuie să depună două dosare separate. Dacă vor fi persoane selectate pentru ambele categorii, vor renunța la unul din locurile obținute. 

Important: În ceea ce priveşte dovada faptului că nu au existat abateri disciplinare, nu trebuie să se depună o astfel de dovadă de către candidați (nici de la secretariat, nici printr-o recomandare). Comisia de analiză a dosarelor va verifica acest aspect, în colaborare cu secretariatul, în momentul analizei dosarului fiecărui candidat. De asemenea, cu privire la cerința ca respectivul candidat să fie integralist, candidatul nu trebuie să depună nicio dovadă, deoarece Comisia de analiză va verifica acest aspect, în colaborare cu Secretariatul. Aşadar, de la secretariat este nevoie DOAR de adeverința de student/masterand. Nu este nevoie nici de recomandări, deoarece acestea nu se punctează (așa cum rezultă din documentația afișată)

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.