Română English Français

Noutăţi şi comunicate

RTPR lansează concursul de eseuri „Bursele RTPR”

marți , 08 decembrie 2020
marți , 08 decembrie 2020 (actualizat)

 

RTPR lansează concursul de eseuri „Bursele RTPR”

RTPR a lansat concursul de eseuri „Bursele RTPR”, concurs ce se organizează anual. Bursele se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de drept acreditate aflaţi în anul III sau IV de studiu, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă, nu şi absolvenţilor care urmează cursuri de masterat sau studii doctorale.

Condiţiile de acordare a burselor, regulamentul de desfăşurare a concursului şi mai multe informaţii găsiţi pe pagina RTPR pe http://www.facebook.com.

Valoarea Burselor RTPR este de:

  • 350 EURO/lună, pentru lucrarea premiată cu locul I (se acorda un singur premiu I pentru anii III şi IV);
  • 150 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul II (câte un loc II pentru fiecare an de studiu în parte);
  • 100 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul III (câte un loc III pentru fiecare an de studiu în parte).

Bursele vor fi acordate pentru o perioadă de şase (6) luni, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie 2021.

Totodată, RTPR va putea acorda premii speciale pentru lucrările deosebite prezentate de studenţii participanţi, care nu au fost premiaţi cu una dintre Bursele RTPR.

Temă eseu anul III

A vinde lui B, B vinde lui C. În termenele de garanție, se manifestă vicii ascunse. Poate C introduce acțiune direct împotriva lui A, daca viciul se manifestă în termenul de garanție?

Temă eseu anul IV

Persoana fizică AB (denumita in continuare AB) care are în proprietate un apartament situat într-un ansamblu rezidențial (denumit în continuare Imobilul) a încheiat cu persoana fizică CD (denumită în continuare CD) un pact de opțiune de cumpărare a Imobilului în beneficiul lui CD valabil pe o durată de 1 an de la data contractului. 

În cuprinsul pactului de opțiune s-a stipulat o clauză prin care CD renunță la dreptul de a înregistra pactul de opțiune în registrele de publicitate.

După încheierea contractului cu CD, AB intenționează să contracteze un credit de la o bancă.

Având în vedere cele de mai sus, analizați dacă, și în ce condiții legale, înainte de exercitarea dreptului de acceptare de către CD, AB ar putea constitui în favoarea unei bănci o ipotecă imobiliară valabilă asupra Imobilului în scopul garantării de către AB a obligațiilor sale decurgând din contractul de împrumut încheiat între AB și bancă.

Eseul va fi redactat în maximum trei (3) pagini, format document Word, font Times New Roman, corp 11, spaţiere la 1,5 rânduri, aliniere Justify.

În cadrul primei etape a concursului, rugăm studenţii să ne transmită eseurile redactate în limba română prin unul dintre mijloacele de mai jos, împreună cu o scrisoare de intenție în limba engleză, până la data de 31 ianuarie 2021 inclusiv.

Odată cu transmiterea eseului şi a scrisorii de intenţie, studenţii trebuie să indice numele, prenumele facultatea, anul şi seria/grupa de studiu, precum și un număr de telefon de contact.

  • prin e-mail la , cu mențiunea în titlu: Bursele RTPR;

sau

  • prin poștă sau servicii de curierat la sediul RTPR din Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 5, cod poştal 011857, sector 1, Bucureşti, cu menţiunea pe plic „Pentru Bursele RTPR”.

Lucrările trimise după data limită comunicată de organizatori nu vor fi luate în considerare.

În cadrul celei de a doua etape, studenţii selectaţi îşi vor prezenta liber eseul timp de 15 minute, în faţa unui juriu alcătuit din avocați membri ai RTPR. După terminarea prezentărilor, membrii juriului vor delibera şi vor anunţa câștigătorii Burselor RTPR la o dată care va fi comunicată ulterior.

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.