Română English Français

Noutăţi şi comunicate

PRESELECȚIE Hexagonul Facultăților de Drept – ediţia 2021 (Craiova), Proba științifică de DREPT PENAL

vineri , 06 noiembrie 2020
vineri , 06 noiembrie 2020 (actualizat)

Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

PRESELECȚIE

Hexagonul Facultăților de Drept – ediţia 2021 (Craiova)

= Proba științifică de DREPT PENAL =

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL al III-lea şi al IV-lea

 – studii de LICENŢĂ – învăţământ cu frecvenţă (I.F. = ZI)

 

SÂMBĂTĂ, 14 NOIEMBRIE 2020, INTERVAL 1400-1600,  

SE VA DESFĂŞURA PRESELECŢIA

PENTRU FORMAREA ECHIPEI STUDENŢEȘTI

CE VA PARTICIPA (reprezentând Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi)

LA PROBA DE DREPT PENAL A HEXAGONULUI FACULTĂŢILOR DE DREPT,

ediţia 2021 - Craiova !

SUNT AŞTEPTAŢI A PARTICIPA TOŢI STUDENŢII INTERESAŢI

(care nu vor fi plecaţi în străinătate, cu burse de studiu, în sem. al II-lea al anului universitar 2020-2021!!!)

şi în special acei STUDENŢI CARE AU PROMOVAT CU NOTE MAXIME EXAMENELE DE DREPT PENAL (susţinute până în prezent)!

 

Precizări punctuale privind modalitatea de susţinere a preselcţiei (online) şi înscrierea / înregistrarea studenţilor doritori vor fi postate ulterior. Studenţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un email la adresa mihai.dunea@uaic.ro, până pe 12.11.2020, pentru a-şi anunţa intenţia de participare!

 

 

Tematica și bibliografia (orientativă) pentru preselecție sunt:

 

1. Drept penal. Partea generală

 

a. Tematica (de la ediţia precedentă)

 1. Infracțiunea. Dispoziţii generale (conținutul infracțiunii): art. 15-17 Cod penal
 2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal
 3. Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității infracționale: art. 32-34 Cod penal
 4. Unitatea şi pluralitatea de infracțiuni: art. 35-45 Cod penal
 5. Autorul şi participanții: art. 46-52 Cod penal
 6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanțe atenuante şi agravante. Concursul de cauze de atenuare şi de agravare: art. 74-79 Cod penal
 7. Răspunderea penală a persoanei juridice (fără sancțiuni): art. 135-136 Cod penal, art. 146-151 Cod penal.
 8. Cauzele care înlătură răspunderea penală: art. 152-159 Cod penal
 9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: art. 160-164 Cod penal, Legea nr. 546/2002 privind grațierea şi procedura grațierii

10. Cauzele care înlătură consecințele condamnării: art. 165-171 Cod penal

11. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală: art. 172-174, 177, 179, 183, 186-187 Cod penal

 

b. Bibliografie (de la ediţia precedentă – a se urmări şi ediţii mai recente)

-         Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014;

-         Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, extras, art. 238 – 242.

-         L.V. Lefterache, Drept penal. Partea generală. Curs pentru studenții anului II, ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018;

-         C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român – Partea generală, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

-         F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 și vol. 2, Ed. Universul Juridic, București, 2018;

-         M.I. Mărculescu-Michinici, M. Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I), Ed. Hamangiu, București, 2017 (pentru aspectele privind Infracțiunea).

-         T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014 (pentru alte aspecte decât cele privind Infracțiunea, cuprinse în lucrarea anterioară);

-         C. Butiuc, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2014;

-         V. Paşca, Drept penal. Partea generală, ediția a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

 

 

*

 

 

 

 

 

2. Drept penal. Partea specială

 

a. Tematica (de la ediţia precedentă)

 1. Infracțiuni contra vieții: art. 188-192 Cod penal
 2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193-196 Cod penal
 3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199-200 Cod penal
 4. Agresiuni asupra fătului: art. 201-202 Cod penal
 5. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205-207 Cod penal
 6. Infracțiuni contra libertății şi integrității sexuale: art. 218-221 Cod penal
 7. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieții private: art. 224-225 Cod penal.
 8. Infracțiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi art. 248 Cod penal
 9. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253-256 Cod penal.

 

b. Bibliografie (cea de la ediţia precedentă – a se urmări şi ediţii mai recente)

-         V. Cioclei, Infracțiuni contra persoanei, în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile,  Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016;

-         V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei şi contra patrimoniului, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018;

-         S. Bogdan, D.A. Şerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei si contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, București, 2017 (pentru infracțiunile contra persoanei);

-         S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (pentru infracțiunile contra patrimoniului);

-         T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

-         T. Toader, Drept penal roman. Partea speciala – Vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019.

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.