Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Precizări privind susținerea examenelor în sistem la distanță

sâmbătă , 02 mai 2020
sâmbătă , 02 mai 2020 (actualizat)

Buna-credință, cumpătarea, responsabilitatea și capacitatea de a înțelege realitățile sociale și de a argumenta convingător concluziile și opiniile formulate, constituie, printre altele, calități sine qua non ale unui jurist, fie acesta și în formare.

Cu privire la ultimele propuneri ale Facultății de Drept, referitoare la susținerea examenelor în sistem la distanță pe perioada stării de urgență și pe durata eventualelor consecințe care decurg din aceasta și care împiedică realizarea activităților de evaluare în sistem „față în față”, facem următoarele precizări:

1. Propunerile au fost formulate după ce au fost analizate, printre altele:

- incertitudinile privind momentul încetării stării de urgență, riscul instituirii stării de alertă și probabilitatea menținerii în lunile următoare a unor restricții privind circulația persoanelor și/sau desfășurarea activităților academice, inclusiv ipoteza menținerii acestora doar pentru anumite zone sau localități din care provin o parte dintre studenții facultății;

- faptul că, din informațiile furnizate pe canale oficiale până la acest moment, rezultă că riscul contaminării nu ar fi cu totul exclus chiar în situația eliminării în perioada următoare a restricțiilor privind desfășurarea activităților academice, oricât de riguroase ar fi măsurile de protecție asigurate instituțional și în lipsa unor evaluări medicale prealabile care nu par a fi posibile și, cu atât mai puțin, certe și sigure;

- necesitatea stabilirii și comunicării, în interesul studenților, cât mai repede cu putință, a unor reguli în acord cu situația în care ne aflăm;

- posibilitățile tehnice și logistice de care dispunem și perspectiva ca acestea să fie îmbunătățite în timp util și în actualul context normativ;

- riscurile pe care le presupune activitatea de evaluare la distanță în sistem test grilă, atât din punct de vedere tehnic, cât mai ales din punct de vedere al posibilităților de fraudă (problemă ridicată și de către studenții facultății);

- eterogenitatea aspirațiilor, posibilităților și nevoilor studenților și absolvenților facultății noastre (inclusiv faptul că unii studenți trebuie să se angajeze cât mai repede pentru a-și susține financiar familiile afectate de criză și care i-au susținut pe parcursul facultății);

- consecințele profesionale asupra studenților în situația în care acestora nu li s-ar oferi posibilitatea de a susține examenele de finalizare a studiilor în acord cu programarea actuală prin amânarea acestora în lunile iulie, august sau septembrie a.c., în condițiile în care examenele de admitere în unele profesii juridice sunt anunțate ca începând cu luna septembrie a.c. (a se vedea http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Hotarare-Consiliu-57-2020_Regulament-examen-admitere-2020_deleg-CP_comunicat%C4%83.pdf).

2. Propunerile au fost efectuate în considerarea situației excepționale în care suntem nevoiți să încercăm să ducem la bun sfârșit activitățile academice aferente anului universitar și  în consonanță cu cele ale altor facultăți din cadrul UAIC, aflate în aceeași situație în privința modalităților de examinare.

3. Propuneri au fost aprobate în Consiliul facultății, după ascultarea și discutarea punctului de vedere al reprezentanților studenților (cu o singură abținere – reprezentant studenți - și nici un vot împotrivă), în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație și Senatul universității.

4. O înțelegere minimală, fie și în forma unui simplu exercițiu de logică, a situației excepționale în care cu toții ne aflăm și a priorităților specifice, atât în plan academic, cât și în planul protecției sănătății tuturor, era așteptată și, acum, apare dezirabilă.

La acest moment, prin raportare la măsurile speciale adoptate de către facultate și universitate, studenții pot susține examenele:

a. în sesiunea programată inițial, începând cu 1 iunie, de la distanță, în condiții de siguranță;

b. în sesiunea specială din luna septembrie, pentru cei care nu dispun de tehnologia necesară și/sau acces la internet ori sunt condiționați pentru pregătire de accesul la resurse pe care le găsesc doar în cadrul facultății. Această sesiune specială a fost propusă de Facultatea de Drept și susținută inclusiv de către o parte dintre studenți, fiind aprobată de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație. Modalitatea de evaluare în cadrul acestei sesiuni depinde în mod esențial de existența sau nu a unor restricții și de evitarea oricăror riscuri  pentru sănătatea tuturor participanților la aceste activități.

Această soluție are în vedere atât studenții care s-au pregătit și doresc să devină absolvenți conform calendarului prestabilit, cât și studenții care au fost mai afectați de pandemie și care trebuie ajutați să încerce finalizarea studiilor în acest an universitar.

5. În ceea ce privește evaluarea la distanță tip test grilă, propusă de unii studenți, aceasta ridică mai multe probleme de securitate. În primul rând, prin utilizarea platformei e-learning  (de tip moodle) pe care facultatea o folosește de mai mulți ani nu poate fi deplin asigurată certitudinea identității respondentului. În al doilea rând, este imposibilă asigurarea certitudinii că respondentul nu este asistat și/sau că nu utilizează efectiv materiale din bibliografie. Corpul profesoral al facultății operează cu prezumția de bună credință a tuturor studenților noștri, deși, în cazuri cu totul izolate, așteptările unora au fost înșelate. În acest context, pentru a asigura egalitatea de tratament a studenților și rezultate relevante, s-ar putea aprecia că întrebările de tip grilă, cu timp limitat de răspuns la fiecare dintre acestea, ar trebui să constea exclusiv în întrebări cu arhitectură particulară (răspuns concluziv, comparații, soluționarea de spețe etc.). Însă, în acest caz, testul nu ar mai putea fi construit echilibrat, în considerarea tuturor categoriilor de studenți și a opțiunilor profesionale eterogene pe care aceștia le îmbrățișează. Or, noi încercăm să avem în vedere toți studenții și nu doar o parte dintre aceștia.

Alți studenți au propus în mod public renunțarea la proba verificării cunoștințelor din cadrul examenului de licență, aceasta fiind văzută ca o ”soluție sigură” în contextul actual, sacrificând interesul profesional clamat de colegii care au invocat perspectiva examenelor de admitere în unele profesii juridice. Din această perspectivă, nu apare a fi o noutate că standardele de pregătire promovate de către facultate nu sunt întotdeauna congruente cu cele pe care unii studenți și le doresc.

6. Facultatea de Drept a schimbat modalitatea examenului de licență din examen oral în examen scris de tip grilă (criticabil și criticat sub aspectul relevanței în planul rezultatelor formării), chiar pe fondul opoziției unei părți a studenților, pentru a fi în consonanță cu modalitățile de evaluare practicate în cadrul unora dintre examenele de admitere în profesiile juridice (care între timp au mai evoluat) și în considerarea numărului destul de ridicat de candidați. La acest moment, suntem nevoiți să revenim asupra acestei decizii, în mod temporar și excepțional.

7. Nu în ultimul rând, apreciem că o poziționare critică poate fi deosebit de utilă, mai ales dacă este transmisă la momentul potrivit și provine de la persoane reprezentative care folosesc mijloace adecvate scopului aparent (sau chiar modalitățile instituționale), după cum poate fi apreciată ca interpretabilă dacă, în contradicție cu fermitatea stilului, pe de o parte conține argumente puține și fragile, și, pe de altă parte, trădează incapacitatea de a contura măcar o propunere pentru o soluție concretă și viabilă.

În sfârșit, interesele și, mai ales, sănătatea studenților sunt prioritare pentru facultate și este regretabil că acest lucru nu este evident pentru o parte dintre aceștia.

 

Cu prețuire,

 

Decan,  

Conf. univ. dr. Septimiu Panainte 

Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.