Română english français

Noutăţi şi comunicate

ANUNŢ PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE TUTORE DE PRACTICĂ – CADRU DIDACTIC ASOCIAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

miercuri 04 sep 2019 (Publicat/Actualizat)

În planul de învăţământ al studenţilor din anul III, nivel Licenţă de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică, stagiu care se va desfăşura pe parcursul semestrului al II-lea, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va…

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

miercuri 04 sep 2019 (Publicat/Actualizat)

În vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2019-2020 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactică şi de cercetare şi suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 7.1.2.14 alin. c) persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea…

Rezultatea admitere studii de MASTERAT - "români de pretutindeni" - 28.07.2019 - runda 2

marți 06 aug 2019 (Publicat/Actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora (28.07.2019 ora 15.00). Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi…

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, RUNDA 5, Iulie 2019 (afişare 5.08.2019)

luni 05 aug 2019 (Publicat/Actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora (5.08.2019 ora 14.00). Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi…

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, RUNDA 4, Iulie 2019 (afişare 2.08.2019)

vineri 02 aug 2019 (Publicat/Actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora (2.08.2019 ora 16.30). Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.