Română English Français

Noutăţi şi comunicate

BAREM - EXAMEN DE LICENŢĂ - 10 februarie 2020 (proba 1 - "Instituţii fundamentale în drept privat şi public")

luni 10 feb 2020 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (10 februarie 2020 ora 14.30)Pentru contestaţii se va folosi formulatul ataşat şi se va completa un formular distinct pentru fiecare întrebare contestată.Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la…

Calendarul alegerilor reprezentaților studenților în structurile de conducere ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

vineri 17 jan 2020 (Publicat/Actualizat)

● 20 ianuarie- turul I de alegeri pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților;• 21 ianuarie- turul II de alegeri pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților (turul II va fi organizat DOAR în cazul în care nu se întrunește cvorumul legal de 25% din numărul studenților universității, înmatriculați la…

Anunţ privind gradaţiile de merit şi sporul de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare

marți 14 jan 2020 (Publicat/Actualizat)

DOSARELE PRIVIND CANDIDATURILE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIILOR DE MERIT ŞI A SPORULUI DE PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ POT FI CONSULTATE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE DREPT ÎN PERIOADA 15.01. – 21.01.2020.

Candidaturi pe departamente pentru CONSILIU SI SENAT

marți 14 jan 2020 (Publicat/Actualizat)

Ghidul de studii pentru anul universitar 2019-2020

luni 04 nov 2019 (Publicat/Actualizat)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.