Română english français

Noutăţi şi comunicate

Concurs pentru acordarea Bursei anuale Legatio (+rezultate)

marți 26 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

Anunţ privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru anul universitar 2017/2018

luni 04 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

In vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2017/2018 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea si aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactica si de cercetare si suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 8.8 alin. 3, persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea…

În atenţia celor care doresc dobândirea calităţii de TUTORE DE PRACTICĂ – CADRU DIDACTIC ASOCIAT pentru anul universitar 2017/2018

luni 04 sep 2017 (Publicat/Actualizat)

În planul de învăţământ al studenţilor din anul III, nivel Licență de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică la unităţile  Ministerului Public, stagiu care se va desfăşura pe parcursul semestrului al II-lea, cu un program de 4 ore…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.