Noutăţi şi comunicate | Facultatea de Drept din Iași
Română english français

Noutăţi şi comunicate

Rezultate candidați români de pretutindeni (2018)

joi 26 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019

miercuri 25 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

În atenția candidaților declarati ADMISI care s-au înmatriculat la studiile de LICENȚĂ și MASTER în anul I de studii și care solicită CAZARE pentru anul universitar 2018-2019În funcție de media de admitere și numărul de locuri de cazare care vor fi repartizate Facultății de Drept, studenţii care s-au înmatriculat în…

Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 1, Iulie 2018 (afişare 24.07.2018)

miercuri 25 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (24 IULIE 2018 ora 16.00) Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro. În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de…

Rezultate admitere Studii de MASTERAT (BĂLŢI), Iulie 2018 (afisare 25.07.2018)

miercuri 25 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiFacultatea de DREPTComisia de admitere în anul universitar 2018 – 2019, Extensiunea Bălţi ** Pentru candidații declarați „RESPINS” la specializarea Drept european – Extensiunea Bălți („români de pretutindeni”): în sesiunea de admitere din toamnă (10-12 septembrie 2018) va fi posibilă suplimentarea locurilor ca urmare a…

BAREMUL testului la Limba Română din cadrul examenului de admitere, studii de licenţă, sesiunea iulie 2018 (cu întrebări)

miercuri 25 iul 2018 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (23 IULIE 2018 ora 13.30) Pentru contestaţii se va folosi formulatul ataşat şi se va completa un formular distinct pentru fiecare întrebare contestată. Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.