Română english français

Noutăţi şi comunicate

ETAPA I de CAZARE (TURUL I). LISTE ŞI INFORMAŢII

vineri , 20 septembrie 2019
vineri , 20 septembrie 2019 (actualizat)

Studenţii care se regăsesc pe listele pentru această etapă de cazare sunt invitaţi pentru:

1.ELIBERAREA DISPOZIŢIILOR DE CAZARE, care va avea loc în Amfiteatrul I.1 - Paul Demetrescu, după următorul program

 1. 23 septembrie 2019, între orele 8.00 - 16.00
 2. 24 septembrie 2019, între orele 8.00 - 15.00
 3. 25 septembrie 2019, între orele 8.00 - 15.00

Accesul în amfiteatru se va face începându cu ora 8.00, pentru completarea contractului de cazare şi a anexei, se vor depune la studentul voluntar desemnat în acest sens, prezent în sală, eliberarea efectivă a dispoziţiilor începând cu ora 9.00.

2. CAZAREA EFECTIVĂ în cadrul căminului pentru care fiecare student a primit dispoziţia de cazare:

 1. 23 septembrie 2019, între orele 9.00 - 17.00
 2. 24 septembrie 2019, între orele 9.00 - 16.00
 3. 25 septembrie 2019, între orele 9.00 - 16.00

DOCUMENTE NECESARE cazării în cămin:

 • dispoziţia de cazare - se eliberează de către facultate;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin (2x2,5 cm);
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus fotocopie), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini (fotocopie);
 • fotocopie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • dovada plății tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului);
 • un dosar plic

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

Beneficiază de gratuitate/reducere la cazare în limita subvenţiilor bugetare alocate (120 lei/lună) în acest scop, pe perioada anului universitar fără vacanța de vară, următoarele categorii de studenţi:

 1. A. români, copii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ, cu minim 10 ani de activitate;
 2. B. orfani de unul sau ambii părinți;
 3. C. cu dizabilități (cu sau fără însoțitor) care primesc şi de tichete de masă la cantina „Titu Maiorescu„
 4. D. străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român cu sau fără bursă ; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 5. E. aflați în regim de protecție specială – plasament;

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine iar cererile-dosarele pentru această situaţie se depun EXCLUSIV la administraţiile caminelor unde studenţii sunt cazaţi

FOARTE IMPORTANT!

Studenţii care au depus solicitări de cazare şi care NU SE REGĂSESC PE LISTE, se află pe listele de asteptare; în situaţia în care vor rămâne locuri de redistribuit va începe etapa de redistribuire a locurilor (vor fi afişate listele cu următorii studenţi care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în zilele şi programul care vor fi anunţate în timp util).

Criteriile de repartizare a locurilor au fost:

 • Nr. total de cereri - an de studiu/specializare
 • Nr. total de locuri repartizate facultăţii
 • Repartizare proporţională pe ani şi specializări
 • Punctajul anual/ media de admitere şi criteriile de departajare
 • Ordinea opţiunilor exprimate în formularul onlineFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.