Română english français

Noutăţi şi comunicate

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019

miercuri , 25 iulie 2018
miercuri , 25 iulie 2018 (actualizat)

În atenția candidaților declarati ADMISI care s-au înmatriculat la studiile de LICENȚĂ și MASTER în anul I de studii și care solicită CAZARE pentru anul universitar 2018-2019

În funcție de media de admitere și numărul de locuri de cazare care vor fi repartizate Facultății de Drept, studenţii care s-au înmatriculat în anul I de studii la ciclurile de studii licenţă și  master – cursuri de ZI, în urma admiterii din sesiunea iulie 2018 și care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru anul universitar 2018-2019  vor completa online, FORMULARUL (click) de înregistrare în baza de date a opțiunilor de cazare.
NOTA BENE !!!

1.Indiferent dacă la momentul înmatriculării (când ați completat contractul de studii și v-ați înmatriculat ca student al Facultății de Drept, confirmând locul pentru care ați fost admis) ați notat pe documentul pus la dispozitie de comisia de admitere optiunile de cazare, vă rugăm să completați formularul online!  Înscrierea online este OBLIGATORIE pentru studenții care doresc cazare.
2.Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor completa formularul online, înscriindu-se în baza de date a solicitărilor de cazare și a exprimării opțiunilor, dar vor depune dosare în format fizic în perioada 10-13 septembrie 2018, la Cabinetul nr. 115a (adminstrator șef facultate) localizat în corp A, parter, langă secretariatul IFR.

Aceste dosare trebuie să conțină:
- cerere-tip (click pentru download)
- o serie de documente, în funcție de cazul specific (lista documentelor necesare dosarelor speciale și alte informații importante).
3.Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/
4.Daca există nelămuriri referitoare la procedura de înscriere pentru obținerea unui loc de cazare, solicitările de clarificări pot fi adresate la adresa de e-mail:
5.Este important a se urmări permanent website-ul facultății – după data de 14 septembrie 2018 - pentru informații la zi privind procesul de cazare.

! ! !  Extras din REGULAMENTULUI DE CAZARE:

 

Art. 6. Pot beneficia de cazare studenţii înmatriculaţi la zi, buget sau taxă, indiferent de ciclul de studii (licenţă, master, doctorat) care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi.

Art.7. Criteriul principal de acordare a unui loc de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se ia în considerare media obţinută la  admitere.

Art. 8. Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare. Aceştia trebuie să fi obţinut minimum 20 de credite la disciplinele studiate în anul universitar anterior.

Art. 9. Studenţii bursieri ai statului etnici români, cu excepţia celor înmatriculaţi în anul I, pot beneficia de cazare în aceleaşi condiţii ca studenţii cetăţeni români.

Art. 10. Studenţii care beneficiau de cazare înainte de a pleca cu o mobilitate de studiu în primul semestru al anului universitar, la întoarcerea la Universitate, redobândesc un loc în cămin.

Art. 11. Studenţii debitori pot fi cazaţi, în limita locurilor disponibile, doar după ce fac dovada achitării debitelor. Art. 12. Studenţii familişti sunt cazaţi în limita locurilor disponibile, prioritate având familiile în care ambii soţi sunt studenţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

a) studentelor – mame cu copii;

b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15. Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare daca au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

 

Studenții aflați în situații sociale speciale, medicale și cei familiști, trebuie să completeze formularul on-line, dar să depună si dosare cu documente specifice situației în care se află.

 

Actele necesare pentru dosarul de cazare – SITUAȚII SPECIALE

DOSAR MEDICAL :

 1. cerere de cazare (tipizat);
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
 3. xerocopie buletin/carte de identitate;
 4. adeverinţă student;
 5. dosar plic (nume, prenume, anul de studiu/specializarea, tip dosar);

 

                        STUDENŢI FAMILIŞTI

 1. Cerere tip;
 2. Copie după B.I./C.I./paşaport soţie;
 3. Copie după B.I./C.I./paşaport soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil;
 8. Dosar plic (nume, prenume, secţia, anul de studiu, tip dosar);

 

NOTĂ:

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

 

ORFANI DE AMBII PĂRINŢI / STUDENŢI ÎN PLASAMENT:

 

 1. Cerere;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie după B.I./C.I. al studentului;
 5. Adeverinţă de student;
 6. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
 7. Dosar plic (nume, prenume, secţia, anul de studiu, tip dosar);

 

 

STUDENTE – MAME CU COPII:

 

 1. Cerere;
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după certificatul de căsătorie;
 4. Copie după certificatul de naştere al studentei;
 5. Copie după B.I./C.I. al studentei;
 6. Adeverinţă de student;
 7. Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;
 8. Dosar plic (nume, prenume, secţia, anul de studiu, tip dosar);

 

 


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.