Română english français

Noutăţi şi comunicate

CALENDARUL CAZĂRILOR pentru anul universitar 2019-2020

miercuri , 11 septembrie 2019
miercuri , 18 septembrie 2019 (actualizat)

CALENDARUL CAZĂRILOR pentru anul universitar 2019-2020
ETAPA I
13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;

20 septembrie – afişarea, la facultate şi pe pagina web , a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
La această dată vor fi afișate listele cu studenții care au primit loc de cazare, în funcție de numărul de locuri repartizate Facultății, exprimarea opțiunilor de către fiecare student, în ordinea descrescătoare a mediilor și prin aplicarea, eventuală, a criteriilor de departajare, astfel:
• Pentru anii II,III și IV Licență / II Master / II și III Doctorat – media anului de studiu anterior/ criteriu de departajare- media anului de studiu anterior celui pentru care se face repartizarea, iar pentru anul II licență și II Master – până la media de la admitere
• Pentru anul I Licență, Master și Doctorat – media de admitere/ criteriu de departajare: nota de la proba scrisă pentru Licență și Doctorat, nota de la interviu pentru Master.

23 – 25 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 25 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
Progamul eliberării dispozițiilor de cazare și locația vor fi aduse la cunoștință pe data de 20 septembrie, odată cu afișarea listelor turului I.
25 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
26 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţia Cămine şi Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;

ETAPA a II-a (de redistribuire a locurilor rămase în urma neridicării dispozițiilor din etapa I)

26, 27, 28 septembrie – afișarea la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor (aceleași reguli și principii ca și la prima etapă) și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii.
Începând cu data de 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Serviciului Administrare Cămine şi Cantine.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.