Română english français

Noutăţi şi comunicate

ANUNȚ STAGII STUDENȚEȘTI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ - Programul Erasmus+ KA107 cu Țări Partenere - Anul academic 2019-2020

marți , 22 octombrie 2019
marți , 22 octombrie 2019 (actualizat)

1. Informații generale

Programul Erasmus+ oferă posibilitatea unor stagii studențești de studiu și practică în cadrul Programului Erasmus+ cu țări partenere în anul academic 2019-2020.

Numărul de stagii disponibile pe universitate:

Stagii de studiu

Stagii de practică

Australia: 1

Canada: 1

China: 2

Kazakhstan: 2

Israel: 3

Japonia: 2

Coreea de Sud: 1

Rusia: 2

Statele Unite ale Americii: 1

Stagiile de studiu/practică se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd aceste tipuri de stagii (SMS/SMP) (lista acordurilor bilaterale Erasmus+ este disponibilă pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).

Criteriile de eligibilitate, criteriile de selecție, modalitatea de calcul a mediei anilor de studii și conținutul dosarului de candidatură sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+ și precizate în Regulamentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția studenților pentru stagii de studiu (SMS) și practică (SMP) Erasmus+ în Țările Partenere (KA107) pentru anul academic 2019-2020 (disponibile pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).

Candidații vor menționa în dosarul de candidatură dacă sunt de acord ca, în cazul în care nu sunt selectați pentru prima opțiune, să candideze pentru orice altă destinație disponibilă.

În cazul completării opțiunii DA pentru orice altă destinație disponibilă, dar nu sunt selectați, candidații rămân cu statut de rezervă pentru orice destinație disponibilă.

În cazul completării opțiunii NU pentru orice altă destinație disponibilă, candidații eligibili rămân cu statut de rezervă pentru prima opțiune.

5. Etapele și calendarul selecției

Dosarele de candidatură se depun în perioada 21 octombrie – 20 noiembrie 2019 la coordonatorul Erasmus pe facultate.

Ierarhizarea candidaturilor va fi efectuată de către Comisia de Selecție Erasmus+ la nivel de facultate. Pe baza rezultatelor ierarhizării și în funcție de bugetul disponibil pentru stagii outgoing Erasmus+ către fiecare țară parteneră, Comisia de Validare la nivel de universitate va propune titularizarea beneficiarilor de stagii Erasmus+ în țările partenere și o va supune aprobării BECA.

Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+ până la data de 13 decembrie 2019.

Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. Soluționarea acestora se va face în termen de 3 zile lucrătoare, iar rezultatele vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+.

Persoana de contact:

Andra IFTIMIEI,

telefon 0232201379

email:

Data: 21 octombrie 2019
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.