Română english français

Noutăţi şi comunicate

Anunţ eliberare adeverinţe absolvenţi, licenţă şi disertaţie, sesiunea februarie 2019

vineri , 22 februarie 2019
vineri , 22 februarie 2019 (actualizat)

Adeverinţele de absolvire ale candidaţilor care au promovat examenul de licenţă sau de disertaţie, sesiunea februarie 2019, se eliberează de la Secretariatele facultăţii, începând cu data de 25 februarie 2019, în timpul programului de lucru cu publicul. Acestea pot fi ridicate de către titularul adeverinţei sau de către o altă persoană doar cu procură notarială.

Absolvenţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la secretariat, în cazul în care nu aţi primit deja în momentul înscrierii la licenţă/disertaţie). 

 

Foarte important:

Verificaţi datele din adeverinţă!

Faceţi mai multe copii după adeverinţă  şi nu o pierdeţi, deoarece nu se eliberează duplicate!

Adeverinţele înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă, până la eliberarea acestora după aproximativ 1 an de zile, de la compartimentul Acte de studii al universităţii.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.