Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Orar studii de licenţă IFR semestrul I, an universitar 2021-2022

Nou: duminică 26 sep 2021 (Publicat/Actualizat)

Atenţie!!! Codurile pentru înrolare şi acces la cursuri şi seminarii se afla la adresa web(link): Click (coduri semestrul I) Pentru accesul la activitățile de curs/seminar desfășurate pe platforma Microsoft Teams (MS Teams), conform  mențiunilor din orar, studenții vor folosi codurile indicate in fișierele care conțin planurile de învățământ. Ghid Microsoft TEAMS…

Orar studii de licenţă/masterat cu frecvenţă (IF), an universitar 2021-2022 (actualizare 26.09.2021)

Nou: duminică 26 sep 2021 (Publicat/Actualizat)

Atenţie!!! Codurile pentru înrolare şi acces la cursuri şi seminarii se afla la adresa web(link): Click (coduri semestrul I) Pentru accesul la activitățile de curs/seminar desfășurate pe platforma Microsoft Teams (MS Teams), conform  mențiunilor din orar, studenții vor folosi codurile indicate in fișierele care conțin planurile de învățământ. Ghid Microsoft TEAMS…

Anunț privind scenariul de lucru pentru activităţile didactice

Nou: vineri 24 sep 2021 (Publicat/Actualizat)

Consiliul Facultății de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza din Iași” reunit în ședința din data de 24.09.2021, la ora 9, ședință pentru punerea în aplicare a Hotărârii Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza din Iași” din 23.09.2021 a hotărât ca toate activitățile didactice (cu excepția activității de practică de specialitate) să se desfășoare…

Cazare tur 2

Nou: joi 23 sep 2021 (Publicat/Actualizat)

Având în vedere faptul că locurile rămase neocupate sunt doar în căminele C4/C6/C8/C11 pentru fete,  rugăm studentele care optează pentru cazare în aceste cămine să transmită cerere/solicitare explicită la adresa asf.drept@uaic.ro şi se pot prezenta pentru ridicare dispoziții începând cu ora 10.00, vineri 24 septembrie 2021. Ridicarea dispozițiilor se va face…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.