Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

REZOLVAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ, proiect SIPOCA 377

marți , 10 septembrie 2019
vineri , 06 septembrie 2019 (actualizat)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Drept, are plăcerea de a vă invita să participaţi la un seminar de formare în vederea dezvoltării capacităţii profesionale şi abilităţilor necesare pentru acordarea asistenţei şi/sau consilierii juridice a persoanelor din grupurile vulnerabile în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din sistemul judiciar, organizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377 /cod MySMIS: 111830, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020, alături de Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti, parteneriat coordonat de Tansparency International Romania - Asociaţia Română pentru Transparenţă (beneficiar).

Participarea este gratuită, participanţii urmând a primi diplome care vor atesta prezenţa la eveniment.

AGENDĂ

Seminar de formare profesională

REZOLVAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

Data: 10-11 septembrie 2019

Eveniment organizat de: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept

Locaţia: Sala Vespasian Pella, corp A, etaj III

Tematica/Scopul evenimentului: (eveniment în cadrul subactivității 8.1)

Tema 1: Controlul cetățenilor asupra activității administrației publice - forme, conținut și consecințe juridice

Tema 2 : Recursul administrativ - instrument alternativ de soluționare a litigiilor generate de activitatea administrației publice

10 SEPTEMBRIE 2019

09.30 – 10.00

Welcome coffee/Înregistrarea participanţilor

10.00 – 12.00

Moderator: Lector univ. dr. Alina Mirabela GENTIMIR

 • Daniel-George MEREUŢĂ - Prezentarea generală a proiectului, a activităţilor anterioare şi a rezultatelor estimate
 • Lect. univ. dr. Carmen MOLDOVAN – Prezentarea activităţii- Centrului de documentare şi asistenţă juridică – Iaşi. Modalităţi de sesizare.

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII ADMINISTRATIVE

Lector univ. dr. Dan-Constantin MÂŢĂ

 • Noţiunea de control
 • Modalităţile şi formele controlului

12.00 – 12.30

Pauză / Bufet

12.30 – 15.30

CONTROLUL CETĂȚENILOR ASUPRA ACTIVITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – FORME. CONȚINUT. CONSECINȚE JURIDICE

Lector univ. dr. Dan-Constantin MÂŢĂ

 • Petiţia
 • Accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public
 • Transparenţa decizională în administraţia publică
 • Analiză studii de caz

Discuţii interactive/consultarea participanţilor cu privire la tematica abordată

11 SEPTEMBRIE 2019

09.30 – 10.00

Welcome coffee/Înregistrarea participanţilor

10.00 – 12.00

RECURSUL ADMINISTRATIV – INSTRUMENT ALTERNATIV DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR GENERATE DE ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(partea I)

Lector univ. dr. Dan-Constantin MÂŢĂ

 • Controlul administrativ
 • Recursul ierarhic
 • Recursul graţios

Discuţii interactive/consultarea participanţilor cu privire la tematica abordată

12.00 – 12.30

Pauză / Bufet

12.30 – 14.30

RECURSUL ADMINISTRATIV – INSTRUMENT ALTERNATIV DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR GENERATE DE ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(partea a II-a)

Lector univ. dr. Dan-Constantin MÂŢĂ

 • Plângerea administrativă prealabilă –condiţie de admisibilitate a acţiunii în contecios administrativ
 • Analiză – studii de caz

Discuţii interactive/consultarea participanţilor cu privire la tematica abordată

14.30 -15.30

 • Sesiune dedicată egalității de șanse şi dezvoltării durabile în funcționarea centrelor de documentare și asistență juridică;
 • Concluzii eveniment şi networking (completare chestionare)

Eligibilitate: se pot înscrie persoane cu studii juridice din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar şi personal din instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale, cu precădere personal cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar.

Pentru înscrierea la sesiunile de formare, vă rugăm să completați documentele anexate (Anexa 1, Anexa 2) şi să adăugaţi pe celelalte din lisa de mai jos şi să le transmiteţi la adresa asf.drept@uaic.ro, până la data de 06 septembrie 2019.

1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1);

2. Acceptul institutiei angajatoare a solicitantului (Anexa 2)

3. CV - model european, în limba română;

4. Copie după CI;

5. Copii ale diplomelor / certificatelor. In cazul diplomelor / certificatelor emise în limba engleză/ franceză, nu este necesară traducerea lor.

În cazul in care veti fi acceptat, conform Ghidului POCA, veti completa şi semna Formularul de date privind participanții la acțiunile de instruire (Anexa nr. 3)

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:

 • Hălăngescu Constantin - asistent proiect partener - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, email: asf.drept@uaic.ro , nr. tel: 0744558464
 • Gentimir Alina-Mirabela – consultant informare în Centrul de documentare şi asistenţă juridică pentru cetăţeni – Iaşi, email: agentimir@yahoo.fr , nr. tel: 0753639104

Informații despre proiect:

 • Codul proiectului: SIPOCA377, Cod MySMIS: 2014+111830
 • Dată de începere: 16 iulie 2018. Dată finalizare: 15 noiembrie 2019
 • Beneficiar: Asociația Română pentru Transparență
 • Valoarea totală a proiectului este de 6.645.492,33 lei, din care valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 5.525.318,40 lei.
 • Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului la justiţie pentru cetaţenii, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor disfuncționalități din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă.
 • Rezultatele așteptate la finalul implementării proiectului: Consiliere cetățeni, formare de specialiști în domeniul asistenței persoanelor din grupurile vulnerabile, grad crescut de acces la justiţie prin oferirea de servicii suport.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe conanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.