Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferință internațională: FOSIDHUS, 1st edition, 2021

sâmbătă , 24 aprilie 2021
joi , 10 martie 2022 (actualizat)

Invitație: Vă invităm să participaţi la Conferinţa Internaţională Criminalistica şi contribuţia sa la dezvoltarea societăţii umane” / International Conference “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS), care va avea loc online, pe data de 24 Aprilie 2021.

Prezentarea generală a evenimentului: În spiritul celor 8 Conferinţe Naţionale de Criminalistică organizate anterior şi care s-au bucurat de un real succes, în anul 2021 Facultatea de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi (INEC – LIEC Iaşi), Asociaţia Română a Specialiştilor în Expertizarea Accidentelor de Trafic (ARSEAT) şi Asociaţia Studenţilor la Drept (ASD) organizează prima ediţie a Conferinţei Internaţionale “Criminalistica şi contribuţia sa la dezvoltarea societăţii umane” / “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS).

Comitetul ştiinţific:

Dr. Aldo MATTEI, Şeful Departamentului de amprentare al ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes)

prof. dr. Valeriu BUJOR, rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie aplicată, Republica Moldova

conf. dr. Ryhor TRATSIAKOU, Universitatea Yanka Kupala din Grodno, Belarus

conf. dr. Ioana Maria COSTEA, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Ancuţa Elena FRANŢ, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Daniel ATASIEI, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Mihai DUNEA, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Valentin POHOAŢĂ, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

expert Gabriel Dumitru PĂDURARU, Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi

prof. dr. Călin SCRIPCARU, medic primar de Medicină legală în cadrul Institutului de Medicină legală Iaş

Comitet de organizare: Ancuța Elena FRANȚ, Olga Andreea URDA & Alexandru Ionuț TOADER


-Programme-

Opening session and Keynote speeches

Link Microsoft Teams: FOSIDHUS Opening Session

Chairs: Ancuța Elena FRANȚ, Olga Andreea URDA & Alexandru Ionuț TOADER

Keynote speaker

The title of the scientific paper

The time scheduled for the presentation

(Romania time)

Tudorel TOADER

Prof. dr. / Professor, PhD

Rector / University President,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Discursul de inaugurare a conferinței

Opening Speech

9.00 A.M.

Valeriu BUJOR

Prof. dr. / Professor, PhD

Rector / University President,

Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, Republic of Moldova

Unele abordări conceptuale vizând delimitarea obiectului generic al științelor din ciclul criminologic

Some Conceptual Approaches Regarding the Definition of the Generic Object of Sciences in the Criminological Cycle

9.20 A.M.

Doru Ioan CRISTESCU

Procuror dr. / Prosecutor, PhD

Former Head of DIICOT, Former Director of Romanian National Institute for Forensic Expertise

Tactica trecerii de la procesul investigativ informativ operativ la procesul penal în cazul infracțiunilor contra securității naționale și de terorism

Tactics of the Transition from the Operative Informative Investigative Process to the Criminal Proceedings in the Case of Offences against National Security and Terrorism Offences

9.40 A.M.

Ryhor TRATSIAKOU

Associate Professor, PhD

Yanka Kupala State University of Grodno, Republic of Belarus

Globalization and Information Technologies: Challenges for Law Enforcement in the Republic of Belarus

10.00 A.M.

Aldo MATTEI

PhD

Chair of European Network of Forensic Science Institutes Fingerprint Working Group (ENFSI – EFPWG)

Assessing the performance of Fingerprint laboratories through collaborative exercises and proficiency tests

10.30 A.M.

Jean-Louis van GELDER

Professor, PhD, Head of Department of Criminology, Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law

Virtual Reality in Crime Research: Current Applications and Future Potential

11.00 A.M.

Călin SCRIPCARU

Prof. dr. / Professor, PhD

Forensic Medicine Institute, Iași

Provocări criminalistice privind protecția anti-Covid a investigatorilor care desfășoară cercetarea la fața locului

Forensic Challenges Regarding the Anti-Covid Protection of Investigators Conducting On-site Investigations

11.30 A.M.

Alexandru Ionuț TOADER (Asist. dr. /Junior Assistant, PhD) &

Olga Andreea URDA (Lect. dr. / Assistant Professor, PhD)

Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Rolul expertizei criminalistice în identificarea înscrisurilor falsificate. Aspecte practice din activitatea notarului public si avocatului

The Role of Forensic Expertise in Identifying Forged Documents. Practical Aspects of the Activity of the Notary Public and the Lawyer

11.50 A.M.

Ancuța Elena FRANȚ

Lect. dr. /Assistant Professor, PhD

Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Este știința Criminalisticii în criză?

Is Forensic Science in Crisis?

12.05 P.M.

FOSIDHUS - PANEL 1

Link Microsoft Teams: FOSIDHUS Panel 1

Chair: Ancuța Elena FRANȚ

1.1. Secțiunea Tehnică și Tactică Criminalistică

Forensic Technics and Tactics Section

Speaker

The title of the scientific paper

The time scheduled for the presentation

(Romania time)

Mihail GHEORGHIȚĂ (Prof. dr., habilitat în drept / Professor, PhD

State University of Moldova, Chișinău) &

Anatol ROTARI (expert judiciar de categorie superioară / senior judicial expert)

Temeiurile, procesul și tactica audierii expertului judiciar

The Grounds, Process and Tactics of the Judicial Expert Hearing

12.30 P.M.

Vitalie RUSU (conf. dr. / Associate Professor, PhD) & Serghei GAVAJUC (lect. dr./ Assistant Professor, PhD)

State University from Bălți, Republic of Moldova

Reflecții de ordin doctrinar privind bazale tactice ale activității speciale de investigații

Doctrinal Reflections on the Tactical Bases of the Special Investigation Activity

12.40 P.M.

Efim OBREJA & Nicolae GURĂU

experţi judiciari / judicial experts

National Center of Judicial Expertise attached to the Ministry of Justice of the Republic of Moldova

Determinarea vechimii absolute a documentelor pretins istorice din sec. XVII şi XIX. Studiu de caz

Determining the Absolute Age of the Allegedly Historical Documents from 17th and 19th Centuries: Case Study

12.50 P.M.

Adela KOVACS

PhD

The Museum of Botoșani County

Dactiloscopia între arheologie şi criminalistică. Determinări dactiloscopice pe fragmente ceramice aparţinând Culturii Cucuteni (4600-3500 î. Hr.)

Fingerprinting Between Archeology and Forensics. Dactyloscopic Findings on Ceramic Fragments Belonging to the Cucuteni Culture (4600-3500 BC)

13.00 P.M.

Vasile DROBOTĂ

I.P.J. Iași, Serviciul de Criminalistică / Iași County Police Inspectorate, Forensic Department

Tipuri de urme care fac obiectul de studiu al traseologiei judiciare și considerații asupra potențialului individualizator al acestora

Types of Traces that Are the Subject of Judicial Trace Study and Considerations on their Individualizing Potential

13.10 P.M.

Nicolae CĂRĂUȘ

Doctorand / PhD Student

Faculty of Law, University of Craiova, Romania

Necesitatea și proporționalitatea prelevării probelor biologice. Sarcina verificării acestor condiții

Necessity and Proportionality of Biological Sampling. The Task of Verifying these Conditions

13.20 P.M.

Q&A

13.30 P.M.

1.2. Secțiunea Criminologie și Prevenirea săvârșirii infracțiunilor

Criminology & Crime Prevention Section

Larisa BUGA (PhD in Law, dean) &

Valeriu BUJOR (Professor, PhD, University President),

Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, Republic of Moldova

Expertiza criminologică în mecanismul de prevenire a criminalității

Criminological Expertise in the Criminal Prevention Mechanism

13.40 P.M.

Bianca Maria Carmen PREDESCU (Prof. univ.dr./ Professor, PhD, Faculty of Law, University of Craiova, Romania) &
Ioana Raluca SCURTU (Procuror / Prosecutor,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova/ The Prosecutor's Office attached to the Craiova Court)

Considerații de ordin criminologic cu privire la participația improprie în cauzele cu minori

Criminological Considerations Regarding the Improper Participation in Cases that Involve Underaged Persons

13.50 P.M.

Irina IACUB

Conf. interimar dr. / Associate Profesor, PhD

Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, Republic of Moldova

Expertiza criminologică a actelor normative

Criminological Expertise of Laws

14.00 P.M.

Djulieta VASILOI

Conf. dr. / Associate Professor, PhD

Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology, Republic of Moldova

Fluctuații ale criminalității pe timp de pandemie

Crime Fluctuations during Pandemic

14.10 P.M.

Luciana GOMES de FREITAS

PhD student

University of Szeged, Hungary

Legum Magister, LLM

Criminal Responsibility for environmental damage: An analysis of Brazilian and European Cases

14.20 P.M.

Ryma KLIUCHKO

Associate Professor, PhD

Head of the Criminal Law, Criminal procedure and Criminalistics Department of Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus

Information relations as an object of criminal law protection in the information society

14.30 P.M.

Costică CIOCAN

Doctorand / PhD Student

Faculty of Law

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Dileme postdelictuale - între asumarea responsabilității și negarea faptei comise

Post-crime Dilemmas – between Taking Responsibilities and Denying the Act Committed

14.40 P.M.

Q&A

14.50 P.M.

1.3. Secțiunea Medicină Legală

Forensic Medicine Section

Bianca HANGANU (Lect. dr./ Assistant Professor, MD, PhD) &

Beatrice Gabriela IOAN (Profesor, Doctor in Medicină/Professor, PhD)

Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy of Iași

Interpretarea postmortem a alcoolemiei- o provocare în toxicologia medico-legală

Postmortem Interpretation of Blood Alcohol Concentration - A Challenge in Forensic Toxicology

15.00 P.M.

Baria ABBASI

Jamia Millia Islamia – New Delhi, India

Thyroid hormone signalling in mechanical asphyxia and criminal instances an updated review

15.10 P.M.

Adrian Cristian MOISE

Conf. dr. / Associate Professor, PhD

“Spiru Haret” University from Bucharest, Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences, Craiova, Romania

Probleme de criminalistică şi medicină legală privind efectuarea expertizelor

Problems of criminalistics and forensic medicine regarding the performance of the expertises

15.20 P.M.

Camelia-Andreea TEODORESCU

Master în Drept, Specializarea Criminalistică / Legum Magister, LLM, Forensic Specialization, Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Importanța entomologiei în cadrul cercetării criminalistice - determinarea intervalului minim post-mortem

The Importance of Entomology in Forensic Research - Determining the Minimum Post-mortem Period of Time

15.30 P.M.

Valeria PÎRLEA

Licențiat în Drept / Bachelor of Laws, Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Clasificarea multiaxială a tatuajelor. Importanța acesteia pentru investigațiile criminalistice

Multiaxial Classification of Tattoos: Its importance in Forensic Investigations

15.40 P.M.

Q&A

15.50 P.M.

1.4. Secțiunea Aspecte criminalistice privind procesul penal

Forensic Aspects Regarding Criminal Proceedings

Ion COVALCIUC

Lect. Dr. / Assistant Professor, PhD

State University “Alecu Russo” from Bălți, Republic of Moldova

Admisibilitatea probelor în procesul penal – prevederi normative și abordări jurisprudențiale

Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings - Normative Provisions and Jurisprudential Approaches

16.00 P.M.

BOAZ OYOO WERE

PhD. Student in Law

Faculty of Law, University of Szeged, Hungary

The Challenges of Procuring Forensic Evidence and Criminal Proceedings in Kenya

16.10 P.M.

Ali ZANDAGHTAEI

University of Szeged, Hungary

Jury and Forensic Science

16.20 P.M.

Alin PETREA

Doctorand / PhD Student

Faculty of Law , University of Craiova, Romania

Despre „nevinovăție” în dreptul procesual penal român și în criminalistică

About “ innocence” in Romanian Criminal Procedural Law and in Forensics

16.30 P.M.

Vasile-Ioan VIDRIGHIN (Lect. dr. / Assistant Profesor, PhD) & George-Cătălin GROSU (PhD Student)

Faculty of Law, University “Lucian Blaga” from Sibiu, Romania

Soluții jurisprudențiale de desființare cu trimitere spre rejudecare în procedura camerei preliminare. Aspecte privind administrarea probelor în procedura camerei preliminare

Jurisprudential Solutions for Annulment with Sending for a New Judging in the Preliminary Chamber Procedure. Aspects Regarding the Administration of Evidence in the Preliminary Chamber Procedure

16.40 P.M.

Q&A

16.50 P.M.

FOSIDHUS - PANEL 2

Link Microsoft Teams: FOSIDHUS Panel 2

Chair: Despina – Martha ILUCĂ

2.1. Secțiunea Metodologie criminalistică

Forensic Methodology Section

Speaker

The title of the scientific paper

The time scheduled for the presentation

(Romania time)

Petruț CIOBANU

Conf. dr./ Associate Professor, PhD

Faculty of Law

Criminal Law Department

University of Bucharest, Romania

Investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier

Forensic Investigation of Road Traffic Accidents

12.30 P.M.

Mihai Alexandru STANCIU

Asist. dr./Junior Assistant, PhD

Faculty of Law

“Ovidius” University from Constanța, Romania

Aspecte de practică neunitară și aspecte criminalistice privind unele infracțiuni contra familiei

Aspects of Differences in Judicial Practice and Forensic Aspects Regarding some Offences against the Family

12.40 P.M.

Mihail GORINCIOI

Doctorand/ PhD Student

Faculty of Law

University of Craiova, Romania

Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea criminalistică a infracţiunilor de corupție

Respecting Fundamental Rights and Freedoms in the Context of Implementing the Methodology for Forensic Investigation of Corruption Offenses

12.50 P.M.

Bogdan Liviu PĂNOIU

Doctorand/ PhD Student

Faculty of Law

University of Craiova, Romania

Aspecte teoretice și practice privind cauzele de nepedepsire și de atenuare a pedepsei prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Theoretical and Practical Aspects Regarding the Causes of Impunity and Mitigation of the Punishment Provided by Law no. 143/2000 on Preventing and Fighting Illicit Drug Trafficking and Consumption

13.00 P.M.

Petru BOLOS

Doctorand / PhD Student

State University of Moldova

Abordări doctrinare și jurisprudențiale privind infracțiunile de corupție

Doctrinal and Practical Approaches to Corruption Offences

13.10 P.M.

Ivan UNGUREAN

magistru în drept / Legum Magister, LLM

Doctorand / PhD Student

State University of Moldova

Fenomenul îmbogățirii ilicite: Aspecte criminalistice

The Phenomenon of Illegal Enrichment: Forensic Aspects

13.20 P.M.

Dumitru CUCU

magistru în drept / Legum Magister, LLM

Doctorand / PhD Student

State University of Moldova

Manipulările din sfera financiar bancară, nebancară și evaluarea pericolului social al acestor infracțiuni

Handlings in the financial banking and non-banking domains and risk assessment of these crimes

13.30 P.M.

Marius – Cosmin MACOVEI

Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici din Iași / Professional Association of Legal Advisers from Iași, Romania

Considerații privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracțională și modalități de investigare a infracțiunilor săvârșite prin intermediul lor

Considerations on the Implications of Virtual Currencies in the criminal Field and Ways of Investigating the Crimes Committed through Them

13.40 P.M.

Q&A

13.50 P.M.

2.2. Secțiunea Psihologie judiciară

Forensic Psychology Section

Tudorița GRĂDINARIU

Asist. dr./ Junior Assistant, PhD

Faculty of Psychology and Educational Sciences,“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania

Considerații juridice ale comportamentului de tip bullying

Legal Considerations on Bullying Behavior

14.00 P.M.

Andreea-Luciana URZICĂ

Doctorand, cadru didactic asociat / PhD student & Associate Teaching Assistant,

Faculty of Psychology and Educational Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania

O pledoarie pentru conștientizarea erorilor cognitive în procesarea și interpretarea probelor furnizate de martori. Argumentele psihologiei

A Plea for Bias Awareness in Processing and Interpretation of Evidence Provided by Witnesses. Psychology on the Stand

14.10 P.M.

Darya IVINSKAYA

Senior lecturer of the International Law Department of Yanka Kupala State University of Grodno, Republic of Belarus

Psychologist as a potential subject of social impact on convicts

14.20 P.M.

Lavinia-Mădălina ADAM

Licențiat în Drept / Bachelor of Laws, Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Elemente cu specific feminin ce pot fi incidente în cadrul unei investigații criminalistice

Specific Feminine Elements that Might Occur amid a Forensic Investigation

14.30 P.M.

Raluca-Iuliana DIAC

Licențiat în Drept / Bachelor of Laws, Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Influențarea declarațiilor martorilor prin tactici psihologice

Influencing Witness Statements Through Psychological Tactics

14.40 P.M.

Q&A

14.50 P.M.

2.3. Secțiunea Provocările Criminalisticii în pandemia Covid

The Challenges of Forensics in Covid Pandemic

Lavinia PRICINĂ BOBEICĂ

Doctorand / PhD Student,

Faculty of Law,

University of Craiova, Romania

Masca de protecţie - barieră în procesul de ascultare a suspectului sau inculpatului

Protective Mask - Barrier in the Process of Listening to the Suspect or Defendant

15.00 P.M.

Madalina Elena MASCARELL

Doctorand / PhD Student

“Titu Maiorescu” University from Bucharest, Romania

Efectul pandemiei COVID-19 asupra Romaniei. Rolul Guvernului in gestionarea pandemie si post-pandemie

The Effect of the COVID-19 Pandemic in Romania. The Role of the Government in Pandemic and Post-pandemic Management

15.10 P.M.

Diana HOLBAN

Master în Drept, Specializarea Criminalistică / Legum Magister, LLM, Forensic Specialization, Faculty of Law,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania

Impactul Covid 19 asupra securităţii cibernetice

The Impact of Covid 19 on Cyber Security

15.20 P.M.

Costel GÎTLAN

Doctorand/PhD Student

Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences,

“Alexandru Ioan Cuza University” of Iași, Romania; Police officer, Iași County Police Inspectorate

Violența în familie în pandemia de COVID-19. Sesizarea și intervenția în condițiile de risc epidemiologic

Domestic Violence in the Covid-19 Pandemic. Reporting to the Police and Intervention in Conditions of Epidemiological Risk

15.30 P.M.

Q&A

15.40 P.M.

Criminalistica este o disciplină de mare interes, atât pentru persoanele care lucrează în domeniul juridic, cât şi pentru publicul larg. Acest interes major este justificat de importanţa Criminalisticii, care, prin aplicarea metodelor ştiinţifice, permite aflarea adevărului, ceea ce reprezintă un deziderat esenţial, nu doar pentru domeniul juridic, ci şi pentru societate, în general. Motivaţi de importanţa Criminalisticii, dorim să creăm un mediu propice pentru ca specialiştii din acest domeniu să poată construi un dialog cu privire la ideile şi descoperirile lor ştiinţifice.

Printre distinşii invitaţi din acest an, îi vom întâmpina cu bucurie pe:

dr. Aldo Mattei (Preşedintele Departamentului pentru studiul amprentelor din cadrul European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI);

prof. dr. Valeriu Bujor (Rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Republica Moldova);

conf. dr. Ryhor Tratsiakou (Universitatea de Stat Yanka Kupala din Grodno, Belarus).

Cei trei invitaţi menţionaţi sunt, de asemenea, membri ai Comitetului Ştiinţific al conferinţei.

Tema ediţiei din acest an este “Provocările Criminalisticii în pandemia Covid”. Această temă este expresia dorinţei noastre de a stimula căutarea unor soluţii eficiente pentru problemele actuale cu care se confruntă societatea, probleme care se reflectă inclusiv în domeniul Criminalisticii.

Informaţii importante pentru persoanele care doresc să participe

Evenimentul va avea loc pe data de 24 aprilie 2021.

● Conferinţa se va desfăşura pe o platformă online. Toate informaţiile tehnice necesare pentru accesarea platformei vor fi comunicate participanţilor în timp util.

● Pentru a vă înregistra, vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi formularul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuQR27kvN768l_qvy_hC-C5zLaDcl5RUHGciFkL65esasgaQ/viewform

● Termenul-limită pentru înregistrarea în vederea participării la conferinţă este 12 Aprilie 2021.

Lucrările ştiinţifice ale participanţilor se pot referi la o gamă largă de subiecte, din domeniul Criminalisticii sau din domenii conexe, precum Criminologie, Medicină legală, Psihologie judiciară, Drept procesual penal, Toxicologie judiciară etc.

● Lucrările ştiinţifice in extenso, după ce vor fi analizate conform sistemului peer review, dacă vor îndeplini condiţiile necesare, vor fi publicate în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaţionale HeinOnline, SCIPIO şi CEEOL. Termenul-limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso este 1 iunie 2021. Participanţii la conferinţă vor primi în timp util informaţii suplimentare privind publicarea lucrărilor lor ştiinţifice.

● Lucrările ştiinţifice in extenso trebuie realizate respectând cu stricteţe regulile de redactare care pot fi găsite la adresa: pub.law.uaic.ro/ro/ghidul-autorilor (Vă rugăm să copiaţi şi să inseraţi textul în browser-ul dvs.)

Nu se percepe taxă de participare la conferinţă şi nici taxă pentru publicarea articolelor acceptate.

● Pentru informaţii suplimentare, trimiteţi un mail la adresa: ancuta.frant@uaic.ro

Suntem convinşi că, prin participarea dumneavoastră, acest eveniment va aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea Criminalisticii, ceea ce, în esenţă, este una dintre premisele necesare pentru crearea unei societăţi mai bune!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.