Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Sesiune proiect. Consolidarea ecosistemului antreprenorial din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ECO-ANT-UAIC, CNFIS-FDI-2021-0418

miercuri , 15 decembrie 2021
vineri , 04 martie 2022 (actualizat)

Societatea antreprenorială studențească SAS UAIC vă invită MIERCURI 15.12 2021 orele 11.00 la workshop- ul desfășurat in cadrul proiectului ECO- ANT- UAIC,  FDI - Consolidarea ecosistemului antreprenorial din Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ECO-ANT-UAIC, CNFIS-FDI-2021-0418.  

„Last Christmas, Igave you my data, but you gave it away”, susținut de Lect.univ. dr. Mirela Carmen Dobrilă - Responsabil cu protectia datelor 

la Facultatea de Drept 

Organizatori Lect. univ. dr. Luiza Cristina Gavrilescu - asistent manager

Lect. univ. dr. Mihai Dunea - responsabil la nivel de facultate

Evenimentul se va desfașura online pe platforma MS Teams

Link de conectare https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3agcNFIYyqvJSrtZ9ppT85qT-8OZdrAXFIshznG9zMcw81%40thread.tacv2/1639340663333?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%22d93e5358-a698-40c2-bf38-d9645e34f58f%22%7d
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.