Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferinţa Internaţională Francofonă A Doctoranzilor În Drept Penal IAŞI, 6 - 9 NOIEMBRIE 2014

sâmbătă , 06 decembrie 2014
vineri , 04 martie 2022 (actualizat)

Poze conferinţă

Descriere conferință

Școala doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 6-9 noiembrie 2014 Conferința Internațională Francofonă a doctoranzilor în drept penal, cu tema „Protecția penală a drepturilor și libertăților fundamentale”.
Scopul manifestării este de a reuni doctoranzi din sfera dreptului penal pentru a valorifica cercetarea și a stimula cooperarea și colaborarea internațională, în domeniul actual al protecției drepturilor omului.
Specificul manifestării constă în promovarea limbii franceze ca limbă de lucru în dialogul doctoranzilor din sfera dreptului penal, precum și consolidarea legăturilor cu mediul academic internațional francofon.
Lucrările conferinței, redactate în limba franceză, vor fi reunite în volumul conferinței, și publicate la o editură cu profil juridic din Franța.
La conferintă sunt invitați să participe, atât în calitate de intervenienți cât și de auditori, doctoranzi în drept penal ai școlilor doctorale din România, Franța, precum și din alte țări.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.