Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferința internaţională: ”Traducerile juridice – provocările trecutului și ale prezentului în Europa”, 13-14.05.2021

joi , 13 mai 2021
joi , 10 martie 2022 (actualizat)

Conferința Traducerile juridice – provocările trecutului și ale prezentului în Europa

Vă invităm să participați la a treia ediție a Conferinței Traducerile juridice – provocările trecutului și ale prezentului în Europa, organizată de Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va avea loc în perioada 13-14 mai 2021, online pe Platforma Cisco Webex. 

Link pentru accesarea online a sesiunilor de comunicări prin programul Cisco Webex (nu necesită instalare): https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m11d8078cc5686826a57bc26f2f5e7d9b

Comitet științific:

Dr. Sabina Tcaciuc (Parlamentul European, Luxemburg)

Conf. dr. habil. Paul Nanu (Facultatea de Științe Umaniste a Universitatii Turku, Finlanda)

Dr. Vlad Mackevic (Aston University, Regatul Unit);

Din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Decan conf. dr. Ioana Costea, Prof. dr. Gabriela Pascariu (director al Departamentului Interdisciplinar Centrul de Studii Europene), Conf. dr. Marius BalanConf. dr. Dan Mâță, Lect. dr. Iulia-Elena Zup, Lect. dr. Carmen Ecaterina Ciobâcă.

Comitet de organizare:  Lect. dr. Iulia-Elena Zup, Lect. dr. Carmen Ecaterina Ciobâcă.

 Programul Conferinței:

Joi, 13 mai

  1. I.                9:30-12:30: Secțiune în plen (în limbile engleză și franceză). Moderatori: Lect. dr. Iulia Elena Zup, Lect. dr. Carmen Ecaterina Ciobâcă

Welcome speech

Conf. dr. Ioana Maria Costea (Decan al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Welcome speech

Prof.  dr. Gabriela Pascariu (director al Departamentului Interdisciplinar Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Welcome speech

Keynote speakers:

Colin Robertson (fost jurist-lingvist la Consiliul Uniunii Europene, expert în cadrul programului „Harmony with Nature” al Națiunilor Unite, membru al Asociației Națiunilor Unite din Luxemburg), EU Legal Language, Translation and Terminology: Twelve Viewpoints on EU Multilingual Law-making

Prof. dr. Michaela Wolf (Institutul de Traductologie al Universității din Graz), Babel and its Consequences: Legal Translation and Interpreting in the Late Stage of the Habsburg Empire, 1848-1918

Prof. dr. Georgiana Badea (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara), Conf. dr. Lavinia Maria Tec (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara), Habitudes langagières et protocolaires à d’usage des Europén.ne.s ou uniquement en Europe ?

12:30-13:30: Pauză de masă

    II.        13:30 – 15:30: Secțiune în limba franceză. Moderator: Lect. dr. Snejana Sulima

 Conf. dr. Weiwei Guo-Gripay (Facultatea de Limbi Străine, CeRLA - Centrul de cercetare în lingvistică aplicată, Universitatea Lumière Lyon 2), prof. dr. Sonia Berbinski (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București), conf. dr. Corina Veleanu (Facultatea de Limbi Străine, CeRLA - Centrul de cercetare în lingvistică aplicată, Universitatea Lumière Lyon 2), Observatoire jurilinguistique sur les mots de la pandémie de COVID-19. Étude plurilinguistique

Conf. dr. Daniela Dincă (Universitatea din Craiova), Traductologie de corpus et formation des traducteurs juridiques

Lect. dr. Adina Cornea (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Défis et difficultés des textes juridiques. Le cours de traductions spécialisées

Lect. dr. Carmen Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Contexte et bagage cognitif dans la traduction spécialisée : les contrats de vente du droit anglo-saxon

15:30-15:45: Pauză de cafea

   III.        15:45-17:45: Secțiune în limba engleză. Moderator: Conf. dr. Marius Balan

Dr. Sabina Tcaciuc (traducător, Parlamentul European, Luxemburg), Translating Legal Documents at the European Parliament and the Potential Challenges for Translators

Lect. dr. Iulia Elena Zup (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Legal Translations from Romanian into German during the Weimar Republic

Drd. Adrien Bell Mandeng (Universitatea din Yaoundé, Camerun), Legal Translaboration for Effective Intercultural Communication

Drd. Denisa Ungurean-Mitroi (Universitatea de Vest din Timișoara), CALT - Computer Assisted Legal Translation; Myth or reality?

17:45-18:00: Pauză de cafea

  IV.        18:00-18:45: Atelier de traducere I (limba engleză), organizat de Andreea Monica Bulgaru (traducător, Departamentul de Limba Română, Direcția Generală de Traduceri, Comisia Europeană)

Link pentru accesarea online a atelierului de traducere prin programul Cisco Webex (nu necesită instalare): https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/download/a3a386928830463fa5667425b5d61ba4?siteurl=uaic&MTID=m1b74b25685e8f3e0e7743f7c77a4fcaf 

Vineri, 14 mai

I. 8:30-11:00: Secțiunea I (în limba română). Moderator: Conf dr. Dan Constantin Mâță

Prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Inadvertențe în traducerile oficiale ale legislației europene

Conf. dr. Olivia N. Petrescu (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Literatură și Drept. O abordare culturală

Conf. dr. Nicoleta Rodica Dominte (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Conf. dr. Simona Catrinel Avarvarei (Universitatea „Ion Ionescu de la Brad”, Iași), Armonii juridico-semantice sau incongruențe de traductologie ale dreptului de suită

Conf. dr. Marius Balan (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Considerații privind traducerea lucrării „Teoria dreptului” de Bernd Ruethers

Lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Particularități privind noțiunea de date cu caracter personal necesare pentru încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte

11:00-11:15: Pauză de cafea

II. 11:15-13:30: Secțiunea II (în limba română). Moderator: Lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă

Veronica Durbacă (jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg), Multidisciplinaritatea activității de jurist-lingvist în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Conf. dr. Dan Constantin Mâță (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), „Subiectele muncii lui sunt românești”. Ștefan Berechet și traducerea lucrărilor lui Leon Casso

Lect. dr. Alina Bruckner (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Damaschin Bojincă - „traducător jurat notarius”

Dr. Mihai Floroaia (Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra Neamț), Discursul judiciar utilizat de aparatul inchizitorial

Drd. Mădălina Tvardoclib (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Rădăuți: centru al culturii germane din Bucovina

III. 11:15-13:15: Atelier de traducere II (română-engleză), organizat de drd. Andreea Maria Sărmașiu, prof. dr. Anca-Luminița Greere (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Provocări în investigarea și validarea problematicii specifice textelor juridice

Link pentru accesarea online a atelierului de traducere prin programul Cisco Webex (nu necesită instalare): https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/download/7b4fcd925ba44451a1ab0f5c0f5caf49?siteurl=uaic&MTID=mccc33e4a122701b557f14c1a4312b3b4

IV. 13:30-14:00: Cuvânt de închidere

 

 

 

În centrul dezbaterilor vor fi provocările textului juridic și ale traducerii sale: cele actuale, precum pandemia COVID-19, sau trecute, care țin de anumite evenimente istorice, transformări socio-culturale, și cele mereu prezente, care țin de diferențele dintre sistemele și culturile juridice, dintre limba sursă și limba țintă, limita de timp, pregătirea traducătorului, instrumente de traducere adecvate. În cadrul conferinței vor fi prezentate atât comunicări ale cercetătorilor în domeniul traducerilor și legislației UE, precum și comunicări ale traducătorilor și jurist-lingviștilor, ateliere de traducere. Astfel, conferința cuprinde atât elemente practice, utile traducătorilor și celor interesați de o carieră în domeniu, dar și o parte teoretică și științifică, care încearcă să integreze experiența traducerilor juridice într-o reflecție și analiză a practicii traducerii în contextul evoluției lingvistice pe plan național și european, al transferului cultural, al implicațiilor juridice.

 

Programul și volumele edițiilor anterioare:

Ediția a II-a, 2019: Conferință „Traducerile juridice – perspective interdisciplinare" | Facultatea de Drept din Iași (uaic.ro); volum: Anale UAIC, Tomul LXV, Științe Juridice, 2019, Nr. I | Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept;

Ediția I, 2017: Conferință „Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene", 18-19 mai 2017 | Facultatea de Drept din Iași (uaic.ro); volum: Anale UAIC, Tomul LXIII, Științe Juridice, 2017, Supliment | Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept.

 

Comitet științific: dr. Sabina Tcaciuc (Parlamentul European, Luxemburg), conf. dr. habil. Paul Nanu (Facultatea de Științe Umaniste a Universitatii Turku, Finlanda), dr. Vlad Mackevic (Aston University, Regatul Unit); din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: decan conf. dr. Ioana Costea, prof. dr. Gabriela Pascariu (director al Departamentului Interdisciplinar Centrul de Studii Europene); conf. dr. Marius Balan, lect. dr. Dan Mâță,  lect. dr. Iulia-Elena Zup, lect. dr. Carmen Ecaterina Ciobâcă.

Date de contact organizatori:

Lect. dr. Iulia Zup iulia.zup@uaic.ro

Lect. dr. Carmen Ciobâcă carmen.ciobaca@gmail.com

 

 

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.