Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferinţa Internațională: "Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene", 2017

joi , 18 mai 2017
vineri , 04 martie 2022 (actualizat)

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Facultatea de Drept a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are onoarea a vă invita la conferința Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene, ce va avea loc în perioada 18-19 mai 2017 la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”. Conferința își propune să abordeze următoarele teme: procesul de traducere a acquis-ului comunitar și a altor documente în cadrul structurilor Uniunii Europene, instituții și poziții responsabile pentru traducere, cerințele necesare pentru acestea, problemele legate de plurilingvism și barierele lingvistice, tehnologii și proiecte menite a îndepărta neajunsurile.

Problematica propusă va fi analizată din mai multe perspective:
1. din perspectiva teoriei traducerii: Întrebarea care stă la baza demersurilor teoretice este ce este și ce competențe presupune traducerea de texte juridice, care sunt dificultățile rezultând din eventualele diferențe dintre sistemele juridice și consecințele aderării la UE din punctul de vedere al intensificării procesului de traducere.
2. din perspectiva profesioniștilor: traducători, interpreți și juriști lingviști vor prezenta aspecte legate de procedurile de traducere şi cerințele necesare ocupării unor astfel de poziţii în cadrul structurilor UE; manageri de agenții de traducere vor prezenta, printre altele, aspecte legate de fenomenul de traducere înainte şi după integrarea României în UE.
3. din perspectivă practică: cadre didactice cu experiență în domeniul traducerii de texte juridice și al limbajului juridic vor organiza workshop-uri de traducere.
Secțiunile sunt de interes atât pentru specialiștii din domeniu, cât și pentru studenții Facultăților de Drept și Litere, oferind un cadru ideal pentru dezbateri de ordin teoretic şi analitic, precum şi o perspectivă multidisciplinară asupra posibilităților de dezvoltare a carierei și asupra tehnicilor de traducere. 
Pentru înregistrare, vă rugăm să transmiteți titlul comunicării/workshop-ului, însoțit de un rezumat de o jumătate de pagină, pe adresele de e-mail sau , până la data de 30 aprilie 2017. Lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi publicate ulterior într-un supliment tematic al Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe juridice, revistă ştiinţifică evaluată CNCS în categoria B. Participanții la conferință vor pune la dispoziția organizatorilor textele comunicărilor, pentru publicare, până la data de 15 septembrie 2017.

Programul Conferinței Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene

 

Joi, 18 mai

9:15-18:00, amf. I.1 - ,,Paul Demetrescu

Moderatori:   Lect. dr. Iulia-Elena Zup (Facultatea de Drept)

                        Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept)

 

9:15-12:00: Deschidere lucrări

 • Prof. dr. Magda Jeanrenaud (prodecan al Facultății de Litere) – Cuvânt introductiv
 • Prof. dr. Valeriu Ciucă (fost judecător, Tribunalul Uniunii Europene) – Discurs inaugural: Limba de lucru a Tribunalului Uniunii Europene – de la vernaculum, de la ,,limba casei”, la vehiculum, la un limbaj cu destinație universală
 • Conf. dr. Marius Nicolae Bălan (prodecan al Facultății de Drept) – Probleme concrete privind traducerea unor termeni juridici din limba germană
 • Conf. dr. Ioana Maria Costea (prodecan al Facultății de Drept) – Dificultăți terminologice în materia dreptului financiar. Evoluții şi pseudo-evoluţii 
 • Dr. Irina Mihaela Vasilescu (administrator al agenției de traduceri Acta.doc, Iași) – 15 ani de business în domeniul traducerilor și tot atâtea lecții

***

12:00-13:30: Pauză de masă

***

13:30-15:30

 • Dr. Sabina Mihaela Tcaciuc (traducător, Banca Centrală Europeană; cercetător, Universitatea din Birmingham) – Particularități ale traducerii în română a documentelor Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene
 • Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept) – Traducerea dreptului european (domeniul franceză-română). Câteva observații traductologice
 • Raluca Feneșan (jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene) – Activitatea de jurist-lingvist în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 • Victoria Ungureanu (Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți) – Vers l’enseignement du français à objectif juridique
 • Drd. Goldan Ana-Maria (Facultatea de Drept) – Caracteristicile lexico-semantice ale legislației Uniunii Europene

***

15:30-16:00: Pauză de cafea

***

16:00-18:00

 • Ana Maria Agafiței (traducător, Comisia Europeană) – Activitatea de traducere în cadrul Comisiei Europene
 • Andreea Mona Bulgaru (traducător, Comisia Europeană) – Traducerea textelor juridice ale Uniunii. Exemplul DGT
 • Lect. dr. Simona Catrinel Avarvarei (Facultatea de Agricultură, Universitatea “Ion Ionescu de la Brad”) / Lect. dr. Nicoleta Rodica Dominte (Facultatea de Drept) – A `cultural turn` perspective upon the mighty triumvirate behind the English legal language and its transposition into Romanian
 • Drd. Ionuț Tudor (Facultatea de Drept)Tort law și corespondențele continental-europene. Dificultăți structurale de traducere
 • Lect. dr. Crina Leon (Facultatea de Litere) – Norwegian Legal Translations and Interpreting
 • Lect. dr. Iulia-Elena Zup (Facultatea de Drept) – Cuvânt de închidere. Implicaţiile traducerii legislaţiei Uniunii Europene asupra uniformizării dreptului la nivel european

***

 

Vineri, 19 mai

10:00-14:00 – Workshop-uri de traducere juridică (corpul B)

 • 10:00-12:00, sala S4: Lect. dr. Oana Ursu (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor),  participă: Andreea Mona Bulgaru (traducător, Comisia Europeană) – Workshop traduceri – limba engleză
 • 10:00-12:00, sala B511: Asist. dr. Alina Bruckner (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) ­– Workshop traduceri – limba germană
 • 12:00-14:00, sala S4: Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept) / Asist. dr. Dana Monah (Facultatea de Litere), participă: Raluca Feneșan (jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene) și Ana Maria Agafiței (traducător, Comisia Europeană)  – Workshop traduceri – limba franceză

https://www.facebook.com/events/184319902069193/
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.