Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Sesiune de comunicări ştiinţifice „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”

vineri , 25 octombrie 2019
joi , 24 octombrie 2019 (actualizat)

Tip eveniment: Sesiune de comunicări ştiinţifice

Data: 25 octombrie 2019

Ora: 16.00

Secțiunea de Drept public

Amfiteatrul P-10, ora 16.00

Moderatori: prof. dr. Tudorel Toader; conf. dr. Marius Balan

Conf. dr. Maria Ioana Michinici (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Succint comentariu pe marginea unor extrase de practică relevantă în materie penală. Cheie de lectura;

Conf. dr. Marius Balan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Utilizarea limbii materne a minorităţilor naţionale în România interbelică – aspecte constituţionale şi legale;

Lect. dr. Dan Constantin Mâţă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Codul administrativ - expectații și realități normative;

Lect. dr. Carmen Moldovan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Consideraţii în legătură cu legitima apărare în dreptul internaţional;

Lect. dr. Ancuţa Elena Franţ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Repere pentru înțelegerea rolului spectroscopiei în investigația criminalistică;

Lect. Dr. Daniel Atasiei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Aprecieri asupra modalităţii de soluţionare a acţiunii civile în cazul infracţiunii asimilate de contrabandă prevăzute de art.270 alin. (3) din Codul vamal;

Lect. dr. Mihai Dunea (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Poenalia sunt strictissimae interpretationis?;

Lect. dr. Claudiu George Pupăzan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept public), Considerații cu privire la dobândirea calității de membru al Guvernului României;

Dr. Károly Benke (magistrat-asistent-şef, Curtea Constituţională a României), Conflictul juridic de natura constituţională şi autoritatea judecătorească, problema de drept naţional sau de drept european?;

Secţiunea de Drept privat

Amfiteatrul Paul Demetrescu (I-1), ora 16:00

Moderatori: conf. dr. Septimiu Panainte; lect. dr. Horia Țiț

Prof. dr. Gheorghe Durac (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Politici și strategii privind protecția și conservarea biodiversității din perspectiva dezvoltării durabile;

Conf. dr. Septimiu Panainte (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Considerații privind temeinicia deciziilor de sancționare disciplinară;

Conf. dr. Maria Dumitru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă socială), Executare silită a părților sociale - încotro?;

Conf. dr. Lucia Irinescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Un sindrom nou: alienarea parentală;

Conf. dr. Cosmin Dariescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Elemente de cultură juridică norvegiană (izvoare, organizare judecătorească, procedură);

Lect. dr. Cristina Luiza Gavrilescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Implicațiile caracterului abuziv al unor clauze din contractele bancare asupra angajamentelor asumate de părți;

Lect. dr. Dan Constantin Tudurache (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Despre imprescriptibilitatea ipotecii;

Lect. dr. Codrin Macovei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Unele considerații privind declaraţia de primire in spațiul locativ al proprietarului;

Lect. dr. Horia Ţiţ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Drept privat), Situaţii particulare referitoare la exercitarea rolului activ al judecătorului in procesul civil;

Drd. Vlad Vieriu (profesor asociat, Departamentul de Drept privat), Codul patrimoniului cultural al României - aspecte de drept comparat;

Studii Europene

Amfiteatrul matei Cantacuzino (III-9), ora 16:00

Moderatori: lect. dr. Teodor Moga; lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă

Prof. dr. Gabriela Carmen Pascariu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), dr. Bogdan Constantin Ibănescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Tourism as a Driver of Resilience in European Regional Policies;

Lect. dr. Snejana Sulima (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Protejarea dreptului la participare a copiilor prin instrumente juridice europene și internaționale;

Lect. dr. Iulia Elena Zup (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), „Politica lingvistică multicentrică” a Uniunii Europene şi efectele acesteia la nivel instituţional;

Lect. dr. Mirela Carmen Dobrilă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Dimensiuni naționale și europene ale înstrăinării terenurilor agricole situate în extravilan: modificări privind dreptul de preempțiune prevăzut de Legea nr.17/2014;

Lect. dr. Andra Mihăilă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Considerații micro-comparative privind instanțele cu jurați in Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii;

Lect. dr. Emanoil Mogîrzan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene), Efectul direct: discuție în lumina jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

Ediţia 2018 (click)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.