HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT (BUCUREŞTI, CLUJ, CRAIOVA, IAŞI, SIBIU, TIMIŞOARA)

POZE DE LA DESCHIDEREA FESTIVĂ ÎN AULA MAGNA „MIHAI EMINESCU” (20 APRILIE 2016)

POZE DIN ZIUA A 2-A (21 APRILIE 2016)

POZE DIN ZIUA A 3-A (22 APRILIE 2016)

FESTIVITATEA DE PREMIERE (23 APRILIE 2016)

Clasament general
Locul I Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova
Locul II Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Locul III Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
Locul IV Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Locul V Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Locul VI Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
PREMIUL „FAIR PLAY” Echipa Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Chişinău

În perioada 20-23 aprilie 2016, Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează „HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT”, concurs studenţesc de tradiţie, organizat anual, ce reuneşte cadre didactice şi studenţi de la cele mai prestigioase facultăţi de drept din ţară (Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara) şi cu statut de invitat Universitatea de Stat din Chişinău.

Probele Hexagonului Facultăţilor de Drept sunt împărţite în două secţiuni astfel:
Secţiunea ştiinţifică
- Drept civil
- Drept penal
- Drept constituţional
Secţiunea sportivă
- Fotbal
- Streetball
- Şah
- Tenis de masă

Debutând în anul 1970 ca Triunghiular, evoluând apoi ca Patrulater şi Hexagon, tot atâtea generaţii de profesori şi studenţi au întreţinut spiritul colaborării academice, colegiale şi prieteneşti, promovând valorile învăţământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelenţă în selecţia şi pregătirea studenţilor şi în cercetarea ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice.

Sunt invitați să participe studenţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, membri ai comunităţii academice, precum şi orice persoană interesată.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.7168 sec.