2020-09-22 Susţinere teză de doctorat OPREA Ş. ALEXANDRA-TEODORA

La data de 22 septembrie 2020, ora 10:00, în Amfiteatrul „Matei Cantacuzino” (III.9), domnişoara OPREA Ş. ALEXANDRA-TEODORA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „Dreptul comparat al reglementărilor privitoare la societăţile multinaţionale”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Referenţi:

Prof. univ. dr. Radu Nicolae Catană, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Ioana Crenguţa Leaua, Academia de Studii Economice Bucureşti

Conf. univ. dr. Cosmin Dariescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

   

Data afişării: 01.09.2020

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E.N. 6245/21.12.2020
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6232 sec.