2020-02-15 Susţinere teză de doctorat TATARU Ş. ŞTEFAN-RĂZVAN

La data de 15 februarie 2020, ora 11:00, în Amfiteatrul „Matei Cantacuzino” (III.9), domnul TATARU Ş. ŞTEFAN-RĂZVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul „Soluţionarea litigiilor referitoare la contractele de comerţ internaţional cu produse farmaceutice”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea, Academia de Studii Economice Bucureşti

Conf. univ. dr. Ioana Crenguţa Leaua, Academia de Studii Economice Bucureşti

Conf. univ. dr. Lucia Irinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Data afişării: 17.01.2020

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E.N. 6245/21.12.2020
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6581 sec.