2016-12-16 Susţinere teză de doctorat MANDEŞ V. GABRIELA căs. BALTAG

La data de 16.12.2016, ora 11:00, în amfiteatrul III.9. al Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi, dna. MANDEŞ V. GABRIELA căs. BALTAG va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PRINCIPIILE Şl LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ÎN RELAŢIILE DE COMERŢ INTERNAŢIONAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ, Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi

Conducător ştiinţific:

- Prof. univ. dr. loan MACOVEI, Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi

Referenţi:

- Conf. univ. dr. Răzvan DINCĂ, Universitatea din Bucureşti

- Prof. univ. dr. Brînduşa ŞTEFĂNESCU, Academia de Studii Economice Bucureşti

- Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E.N. 4097/20.06.2017

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.5181 sec.