Facultatea de Drept din IAŞI

165 de ani de la înfiinţare

2016-09-27 Susţinere teză de doctorat POP T.L. CRISTINA TEODORA

La data de 27.09.2016, ora 14:30, dna. POP T.L. CRISTINA TEODORA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RĂSPUNDEREA PENALĂ MEDICALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

- Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi

Referenţi:

- Prof. univ. dr. Sebastian RĂDULEŢU, Universitatea din Craiova

- Prof. univ. dr. Valerian CIOCLEI, Universitatea din Bucureşti

- Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR, Universitatea din Craiova 

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E.N. 4097/20.06.2017

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.3934 sec.