2014-12-13 Susţinere teză de doctorat CATARGIU D. MAGDALENA

La data de 13.12.2014, ora 11:00, în Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) dna. CATARGIU  D. MAGDALENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PERSOANELE MORALE FĂRĂ SCOP LUCRATIV ÎN DREPTUL EUROPEAN. STUDIU COMPARATIV-ISTORIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Ioan Macovei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Elena Iftime, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

 

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E.C.ŞT. 3181/06.02.2015

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6024 sec.