ŞCOALA DOCTORALĂ

Regulamente

Proceduri operaţionale pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta

Metodologia de admitere la studii de doctorat

Regulamente instituţionale de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat

Regulamente de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat - Şcoala Doctorală de Drept

Legislaţie referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat

Legislaţie referitoare la procesul de obţinere a atestatului de abilitare

Alte legi / regulamenteFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4466 sec.