Facultatea de Drept din IAŞI

162 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Tematică


1. Participanții la activitatea de comerț internațional.
- Operatorii privați: întreprinderea (naționalitatea și legea aplicabilă unei societăți unice; grupurile de societăți și reglementarea internațională a societăților multinaționale; insolvența în comerțul internațional).
- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.
2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.
- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).
- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).
3. Operațiunile de comerț internațional.
- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.
- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).
4. Operațiuni de comerț internațional. Contracte.
- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.
- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul cloud computing).
- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).
- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență, contractul de consulting-engineering, contractul joint venture).
- Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding).Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.2743 sec.