ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi care au susţinut teza

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Nr. crt. Domeniul de doctorat Denumire IOD/ IOSUD Nume, Inițiala tatălui, prenume doctorand și (Nume după căsătorie, după caz) Cetățenie doctorand COMISIA DE DOCTORAT şi anul susținerii publice a tezei de doctorat Titlul tezei de doctorat Ordinul ministrului
1 DREPT Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Drept ILUCĂ G.C. DESPINA-MARTHA RO Conducător ştiinţific:
prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioana Crenguţa Leaua
Prof. univ. dr. Radu Nicolae Catană
Prof. univ. dr. Raluca Bercea
Data susţinerii: 06 noiembrie 2021
Operaţiuni de finanţare participativă în dreptul comerţului internaţional

O.M.E.
3677/ 03.05.2022

2 DREPT Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Drept TATARU Ş. ŞTEFAN-RĂZVAN RO Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu,
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte
Referenţi:
Prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea
Conf. univ. dr. Ioana Crenguţa Leaua
Conf. univ. dr. Lucia Irinescu
Data susţinerii: 15 februarie 2020
Soluţionarea litigiilor referitoare la contractele de comerţ internaţional cu produse farmaceutice O.M.E.C. 6245/21.12.2020


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4273 sec.