ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi care au susţinut teza

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Nr. crt. Domeniul de doctorat Denumire IOD/ IOSUD Nume, inițiala tatălui, prenume doctorand și nume după căsătorie (după caz) Cetățenie doctorand COMISIA DE DOCTORAT şi data susținerii publice a tezei de doctorat Titlul tezei de doctorat Ordinul ministrului
1 DREPT Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Drept TATARU Ş. ŞTEFAN-RĂZVAN RO Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Preşedinte comisie:
Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte
Referenţi:
Prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea
Conf. univ. dr. Ioana Crenguţa Leaua
Conf. univ. dr.Lucia Irinescu

Data susţinerii: 15.02.2020
Soluţionarea litigiilor referitoare la contractele de comerţ internaţional cu produse farmaceutice


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.4545 sec.