Facultatea de Drept din IAŞI

163 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Nr.
crt.
Numele şi prenumele doctorandului
1 BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA căs. PĂTRAŞC-BĂLAN
2 ILUCĂ G.C. DESPINA-MARTHA
3 ŞERBAN F. ANDREEA
4 TATARU Ş. ŞTEFAN-RĂZVAN


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.2691 sec.