ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Anul înmatriculării
1 BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA căs. PĂTRAŞC-BĂLAN 2017
2 ILUCĂ G.C. DESPINA-MARTHA 2017
3 ŞERBAN F. ANDREEA 2017
4 RUSU G.M. TUDOR-MATEI 2019
5 STÂNGACIU D. RAMONA-DANIELA 2019
6 AMIRONESEI P. AURA-ELENA 2020
7 BRĂNICI D. MARIUS 2020


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.3999 sec.