Facultatea de Drept din IAŞI

162 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Bibliografie


1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internațional, Editura Hamangiu, București, 2014;
2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014;
3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Dreptul comerțului internațional, Partea Generală, Editura Universul Juridic, București, 2008;
4. Dragoș-Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Șerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerțului internațional. Partea specială, Editura Universul Juridic, București, 2008;
5. Carmen Tamara Ungureanu, Finanțarea litigiilor de comerț internațional prin procedeul „third party litigation funding”, în Revista moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, vol. 35, nr. 1/2015, disponibilă online la adresa: http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-1-20151.pdf, pp. 125-134;
6. Carmen Tamara Ungureanu, Contractul cloud computing în comerțul internațional, în Revista moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, vol. 37, nr. 3/2015, disponibilă online la adresa: http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-3-20151.pdf, pp. 25-36;
7. Carmen Tamara Ungureanu, Lex mercatoria în contractele de comerț internațional, în Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Seria Științe Juridice, vol. LXII, nr. 1/2016, revistă disponibilă online la adresa: http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2016/voli/2016_i_1.1_ungureanu.pdf, pp. 5-28.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.2676 sec.