Facultatea de Drept din IAŞI

165 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Bibliografie

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, București, 2018

2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014

3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - Partea generală  şi Partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

4. Indira Carr, Peter Stone, International Trade Law, Editura Routledge, UK, 2014 (pentru cei interesați, cartea poate fi consultată la sala de lectură a bibliotecii Facultății de Drept)Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.3648 sec.