Facultatea de Drept din IAŞI

162 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi care au susţinut teza

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Valeriu M. CIUCĂ

Nr. crt. Domeniul de doctorat Denumire IOD/ IOSUD Nume, Inițiala tatălui, prenume doctorand și (Nume după căsătorie, după caz) Cetățenie doctorand COMISIA DE DOCTORAT şi anul susținerii publice a tezei de doctorat Titlul tezei de doctorat Ordinul ministrului
1 DREPT Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Drept CATARGIU D. MAGDALENA RO Conducător ştiinţific:
prof.univ.dr. Valeriu M. CIUCĂ
Preşedinte comisie:
conf.univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU
Referenţi:
prof.univ.dr. Ioan MACOVEI
prof.univ.dr. Augustin FUEREA
prof.univ.dr. Elena IFTIME

Data susţinerii: 13.12.2014
PERSOANELE MORALE FĂRĂ SCOP LUCRATIV ÎN DREPTUL EUROPEAN. STUDIU COMPARATIV-ISTORIC O.M.E.C.ŞT.
3181/06.02.2015
2 DREPT Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Drept COLŢA M. I. SMĂRĂNDIŢA-ELENA căs. CIUDIN-COLŢA RO Conducător ştiinţific:
prof.univ.dr. Valeriu M. CIUCĂ
Preşedinte comisie:
prof.univ.dr. Ioan MACOVEI
Referenţi:
prof.univ.dr. Gheorghe DURAC
prof.univ.dr. Elena IFTIME
conf.univ.dr. Mircea Dan BOB

Data susţinerii: 29.09.2015
DREPTURILE REALE ÎN ODISEEA CIVILIZĂRII EUROPEI. STUDIU COMPARATIV-ISTORIC O.M.E.C.ŞT.
5904/7.12.2015
3 DREPT Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Drept CODREA A. CODRIN RO Conducător ştiinţific:
prof.univ.dr. Valeriu M. CIUCĂ
Preşedinte comisie:
prof.univ.dr. Ioan MACOVEI
Referenţi:
prof.univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU
prof.univ.dr. Elena IFTIME
conf.univ.dr. Mircea Dan BOB

Data susţinerii: 29.09.2015
DONAŢIA. STUDIU DE DREPT PRIVAT COMPARAT O.M.E.C.ŞT.
5904/7.12.2015


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.2720 sec.